Initiatiefwetsvoorstel huurbescherming weeskinderen

5 oktober, initiatiefwetsvoorstel – Thuiswonende kinderen moeten na het overlijden van hun ouder(s) in de huurwoning van een corporatie kunnen blijven wonen, vinden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (ChristenUnie) en Westerveld (GroenLinks). De Kamer bespreekt hun initiatiefwetsvoorstel.

Sammy-Jo, Annica, Faith, Fabienne en Valerie, Lisa en Marchiano. Deze schrijnende gevallen haalden het nieuws, maar voor veel andere jongvolwassenen die hun ouder(s) verloren en vervolgens het ouderlijk huis moesten verlaten, geldt dat niet. Met hun wetsvoorstel willen de initiatiefnemers de positie van deze groep verbeteren. Ze regelen dat:

  • woningcorporaties jongvolwassen wezen twee weken tot een maand na het overlijden van hun ouder(s) moeten informeren over hun rechten en plichten
  • wezen van 16 tot 27 jaar tot hun 28ste in de corporatiewoning van hun overleden ouder(s) kunnen blijven wonen
  • de huur voor wezen jonger dan 23 jaar wordt verlaagd

Steun en verbreding

Als je op jonge leeftijd je ouders verliest, heb je veiligheid en geborgenheid nodig, zegt Ceder (ChristenUnie). Hij is daarom blij met het initiatiefwetsvoorstel, maar eigenlijk had het niet nodig moeten zijn: deze jongeren hoor je als woningcorporatie niet op straat te zetten. Helder (BBB) is het daarmee eens. Het wel uit huis zetten van deze groep leidt tot schrijnende situaties.

De verhalen van jongeren die niet alleen hun ouders maar ook hun huis zijn kwijtgeraakt, hebben grote indruk gemaakt op Beckerman (SP). Zij zou graag zien dat het wetsvoorstel ook voor huurwoningen gaat gelden die eigendom zijn van particuliere verhuurders. En is de grens van 28 jaar wel nodig?

Je zult maar op jonge leeftijd je ouders verliezen en dan ook nog je huis moeten verlaten, zegt Kops (PVV). Hij vindt het gek dat er voor deze groep in de wet nog niks is geregeld en stelt voor om de leeftijdsgrens op 30 jaar te leggen.

Ook Boulakjar (D66) steunt het initiatiefwetsvoorstel, maar hij zou het graag willen verbreden. Kinderen die ouder zijn dan 27 jaar maar jarenlang mantelzorg hebben verleend, zouden er wat hem betreft ook onder moeten vallen.

Het is onmenselijk als je je zorgen moet maken over het dak boven je hoofd als je net je ouder(s) hebt verloren, zegt De Groot (VVD). Hij steunt de leeftijdsgrens van 27 jaar: die sluit aan bij de huurcontracten voor jongeren.

Gedragscode

Woningcorporaties hebben in een gedragscode afgesproken dat ze maatwerk bieden wanneer een jongvolwassene wees wordt. De wees zou niet op straat terecht mogen komen en moet op het gebied van huisvesting worden ondersteund.

Waarom is het initiatiefwetsvoorstel beter dan de gedragscode? Van Dijk (CDA) vraagt dit aan de initiatiefnemers, maar spreekt tegelijkertijd wel haar steun uit voor hun initiatief. Uit schrijnende voorbeelden blijkt dat de gedragscode niet heeft gewerkt, concludeert Thijssen (PvdA, ook namens GroenLinks). Het initiatiefwetsvoorstel sluit in zijn ogen aan op het kinderrechtenverdrag van de VN.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel wordt op een later moment voortgezet met de reactie van de indieners op de inbreng van de Kamer.

Zie ook: