Commissiedebat over hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Kamerleden van de commissie voor Financiën debatteren donderdag 8 december vanaf 13.30 uur over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris van Toeslagen en Douane Aukje de Vries komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het commissiedebat live volgen via deze site en de app Debat Direct.

Ongekend onrecht

In de afgelopen jaren zijn er problemen ontstaan rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Veel ouders zijn ten onrechte beschuldigd van fraude, waardoor kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft onderzoek gedaan naar de uit de hand gelopen fraudeaanpak en de overheidsorganisaties die hierbij betrokken zijn. Op 17 december 2020 presenteerde de commissie haar eindverslag Ongekend onrecht.

Excuus

Naar aanleiding van dit eindverslag trad het kabinet Rutte-III op 15 januari 2021 af. In de kabinetsbrief die premier Rutte schreef, maakt hij excuses aan alle gedupeerde ouders en hun kinderen. Daarnaast kwam hij met een reeks voorstellen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen en de gedupeerden tegemoet te komen.

Twaalfde voortgangsrapportage

Op de agenda van het debat staat onder meer de twaalfde voortgangsrapportage van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De commissieleden kregen op dinsdag 6 december een technische briefing van ambtenaren van het ministerie van Financiën over de stand van zaken van het herstel voor gedupeerde ouders en kinderen.

Wat gebeurt er in een commissiedebat?

De meest voorkomende vorm van debat in een commissie is het commissiedebat. Het is een reguliere vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een commissiedebat komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde. Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een tweeminutendebat op de agenda staan.

Volg het live en lees meer

Naar boven