Wetsvoorstellen

26 nov 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

35350-XIV
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

25 nov 2019

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

35347
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

11 nov 2019

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

35333
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

17 sep 2019

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

35300-XIV
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

28 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

35237
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

27 jun 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

35233
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

29 mei 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

35210-XIV
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

22 mei 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

35208
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

27 nov 2018

Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden)

35094
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

14 nov 2018

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

35083
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

18 sep 2018

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

35000-XIV
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

30 aug 2018

Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet

35006
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

04 jul 2018

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

34987
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

29 jun 2018

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

34985
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

16 mrt 2018

Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

34908
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

16 okt 2013

Voorstel van wet van het lid Klaver tot wijziging van de Warenwet in verband met het creƫren van transparantie omtrent voedselverspilling bij supermarkten (Wet transparantie voedselverspilling)

33774
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

27 mei 2010

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

32395-XIV
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

27 mei 2010

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

32395-F
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

20 apr 2010

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

32369
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

14 dec 2009

Wijzigingen voorgesteld door de regering op de tweede lezing Wet dieren (31389)

31389
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

30 nov 2009

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de hoogten van bestuurlijke boetes

32238
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

24 nov 2009

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

32222-XIV
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

24 nov 2009

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

32222-F
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

15 sep 2009

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

32123-XIV
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

15 sep 2009

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010

32123-F
Indiener Vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen