Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 25 september 2019, over het voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

34908-6
Indiener A.H. Kuiken
voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 mei 2019, over Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

35208-16
Indiener A.H. Kuiken
voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen