35477 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb)

2020D20861
Indiener Th.C. de Graaf
vicepresident van de Raad van State

35476 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)

2020D20838
Indiener Th.C. de Graaf
vicepresident van de Raad van State

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen