Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 mei 2020, over wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht en Wet homologatie onderhands akkoord

35225-20
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 januari 2020, over de Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

32317-603
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 februari 2020, over regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

35263-24
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 januari 2020, over wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

34491-17
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 januari 2020, over wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

35170-15
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 januari 2020, over wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

35065-15
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen