Vertrouwelijke technische briefing in aanwezigheid van de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ambtenaren en adviseurs in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen op 20 februari 2020

2020D06973
Indiener D.S. Nava
griffier

Verslag

35368-5
Indiener L.I. Diks
voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen