Kamervragen

22 jan 2020

De gedeeltelijke AOW-opbouw van in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond.

2020D02002
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66

Kamervragen

22 jan 2020

Het VN-rapport waarin wordt geconstateerd dat diverse landen het VN-wapenembargo tegen Libië schenden

2020D02011
Indiener Bram van Ojik
Kamerlid GL

Kamervragen

22 jan 2020

Het bericht ‘Slacht dreigt voor Texelse Konikpaarden: "Het pakte niet uit zoals we hadden gehoopt"’

2020D02007
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage - 35362 - 5 februari 2020 - 14.00 uur

2020D01998
Indiener H.J. Post
griffier

Kamervragen

22 jan 2020

Het bericht dat de Raad voor de Rechtspraak een schadevergoeding van een oud-rechter moet betalen

2020D02014
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie algemeen overleg Medisch zorglandschap - 25 juni 2020 - 10.00-14.30 uur

2020D01990
Indiener H.J. Post
griffier

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Verslag

35352-5
Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Ouderdomsregelingen ontleed

29389-99
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Amendementen

22 jan 2020

Gewijzigd amendement van de leden Ploumen en Ellemeet 35173-10 t.v.v. nr. 7 over kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek

35173-10
Indiener Lilianne Ploumen
Kamerlid PvdA

Kamervragen

22 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Rekenrentes in andere EU-landen dalen licht’

2020D01997
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie besloten gesprek met de staatssecretaris van EZK - 30 januari 2020

2020D01945
Indiener R.P. Jansma
griffier

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie openbaar rondetafelgesprek 'Wettelijk kader en toezicht" - 17 februari

2020D01943
Indiener R.P. Jansma
griffier

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020 (Kamerstuk 21501-32-1223)

2020D01974
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie petitieaanbieding - Stichting Dier & Recht biedt rapport over epilepsie bij de Novia Scotia Duck Toller Retriever (Toller) aan op 28 januari 2020

2020D01940
Indiener J. Rijkers
griffier

Amendementen

22 jan 2020

Amendement Rudmer Heerema 35102-13 over bewegingsonderwijs als deugdelijkheidseis

35102-13
Indiener Rudmer Heerema
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen