Kamerstukken

Zoekresultaten (521.725)

U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door...

2023D47565

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de...

2023D47557

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over doorduwen van opvang vluchtelingen in Midden-Delfland

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over doorduwen van opvang vluchtelingen in Midden-Delfland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop...

2023D47537

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Erkens en Kröger over de Kamerbrief 'Nieuwe maatregelen netcongestie'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Erkens en Kröger over de Kamerbrief 'Nieuwe maatregelen netcongestie'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop...

2023D47526

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de berichten 'Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten' en 'Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school'

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de berichten 'Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten' en 'Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van...

2023D47519

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023 (Kamerstuk 28676-446)

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023 (Kamerstuk 28676-446). 28 676 NAVO Nr. 447 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 29...

2023D47267

Kamervragen

Coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

Coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19518 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en...

2023D47522

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Antwoord op vraag van het lid Sjoerdsma over de beantwoording van vragen

Beslisnota bij Antwoord op vraag van het lid Sjoerdsma over de beantwoording van vragen. Aan de Minister-President Beslisnota Kamervragen van het lid Sjoerdsma Pagina 1 van 1 Kabinet Minister-President Datum 28 november 2023 Onze referentie 4372436...

2023D47518

Kamervragen

Het bericht dat het percentage kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld

Het bericht dat het percentage kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19519 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor...

2023D47523

Kamervragen

Het bericht 'Zonnepanelen minder gewild bij huiseigenaren: flink minder aanvragen dan voor de zomer'

Het bericht 'Zonnepanelen minder gewild bij huiseigenaren: flink minder aanvragen dan voor de zomer'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z19517 Vragen van het lid Erkens (VVD) aan...

2023D47521

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Mohandis over dehandhaving van het online verkoopverbod op vapes

Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Mohandis over dehandhaving van het online verkoopverbod op vapes.

2023D47569

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. 36412 36412 Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe...

2023D47362

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. 36412 36412 Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van...

2023D47355

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen.

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Weerwind F.M. (D66)
36469

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'

Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'.

2023D47566