Kamerstukken

Zoekresultaten (225)

U zoekt in Kamerstukken, 17/05/2022

Overige Kamerstukken

Misstanden in Nederlandse slachthuizen

Misstanden in Nederlandse slachthuizen. 22 Misstanden in Nederlandse slachthuizen Aan de orde is het debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen. De voorzitter: Aan de orde is het debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen. Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Fijn dat u bij ons bent. Wij hebben

2022D31909

Overige Kamerstukken

Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting

Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting. 21 Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting Aan de orde is het tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04). De voorzitter: Aan de orde is het tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting. Het

2022D31908

Overige Kamerstukken

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden. 20 Regeling van werkzaamheden De voorzitter: Aan de orde is de regeling van werkzaamheden. Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de PvdA bij de stemmingen op dinsdag 10 mei jongstleden over de motieOuwehand (21501-32, nr. 1412) en de motie-Bromet/Thijssen (35925-XIV, nr. 123) geacht wenst te worden vóór deze

2022D31907

Overige Kamerstukken

Stemming Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Stemming Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. 11 Stemming Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (35967). (Zie vergadering van 11 mei 2022.) In stemming komt het

2022D31899

Overige Kamerstukken

Stemming motie Initiatief-Ellemeet/Tielen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Stemming motie Initiatief-Ellemeet/Tielen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 15 Stemming motie Initiatief-Ellemeet/Tie- len Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit,

2022D31903

Overige Kamerstukken

Stemming motie Leefomgeving

Stemming motie Leefomgeving. 18 Stemming motie Leefomgeving Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving, te weten: - de gewijzigde motie-Beckerman over zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder wordt uitgesteld (30175, nr. 411, was nr. 407). (Zie vergadering van 20 april

2022D31906

Overige Kamerstukken

Stemmingen Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

Stemmingen Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds. 8 Stemmingen Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds, te weten: - de motie-Dassen/Van der Lee over 2% van het budget uit de RRF additioneel

2022D31896

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022. 9 Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022, te weten: - de motie-Tjeerd de Groot over een strategische analyse van kwetsbaarheden van het mondiale

2022D31897

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Stemmingen moties Problemen met uithuisplaatsingen van kinderen. 17 Stemmingen moties Problemen met uithuisplaatsingen van kinderen Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen, te weten: - de motie-Omtzigt over statistieken over "vrijwillige" uithuisplaatsingen (31839, nr.

2022D31905

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen

Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen. 10 Stemmingen moties Mijnbouw/Gronin- gen Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen, te weten: - de motie-Beckerman/Nijboer over het rechtstreeks overmaken van compensatie (33529, nr. 1006); - de motie-Beckerman/Nijboer over het indexeren van bouwkosten

2022D31898

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet

Stemmingen moties Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet. 13 Stemmingen moties Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, te weten: - de

2022D31901

Overige Kamerstukken

Stemming motie Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Stemming motie Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. 12 Stemming motie Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, te weten: - de

2022D31900

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid

Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid. 16 Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid, te weten: - de motie-Smals c.s. over de positie van zelfstandigen breder in de polder versterken (29544, nr. 1096); - de motie-Kathmann over een minimumsalaris van €14 per

2022D31904

Overige Kamerstukken

Stemmingen Initiatief-Ellemeet/Tielen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Stemmingen Initiatief-Ellemeet/Tielen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 14 Stemmingen Initiatief-Ellemeet/Tielen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met

2022D31902

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane

Stemmingen moties Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane. 7 Stemmingen moties Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane, te weten: - de motie-Eerdmans

2022D31895

Naar boven