Kamerstukken

Zoekresultaten (390)

U zoekt in Kamerstukken, 08/12/2020

Overige Kamerstukken

Europese top van 10 en 11 december 2020

Europese top van 10 en 11 december 2020. 70 Europese top van 10 en 11 december 2020 Aan de orde is het debat over de Europese top van 10 en 11 december 2020. De voorzitter: Aan de orde is het debat over de Europese top van 10 en 11 december 2020. Ik heet de minister-president en natuurlijk ook de Kamerleden van harte welkom. De heer Omtzigt was er

2021D09111

Overige Kamerstukken

Natuur

Natuur. 69 Natuur Aan de orde is het VAO Natuur (AO d.d. 22/06). De voorzitter: We gaan tot slot door naar het laatste VAO: het VAO Natuur. Ik geef graag de heer Wassenberg het woord. De heer Wassenberg (PvdD): Ik heb drie moties. Die zal ik zo snel mogelijk voorlezen. Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens de VN het

2021D09109

Overige Kamerstukken

Visserij

Visserij. 68 Visserij Aan de orde is het VAO Visserij (AO d.d. 12/10). De voorzitter: Dan gaan we met gezwinde spoed naar het VAO Visserij. Mevrouw Lodders is de eerste spreker. Mevrouw Lodders (VVD): Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp de laatste opmerkingen van het vorige VAO heel goed. Voorzitter. Nu heb ik wel moties. Allereerst een motie over

2021D09108

Overige Kamerstukken

Dieren in de veehouderij

Dieren in de veehouderij. 67 Dieren in de veehouderij Aan de orde is het VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10). De voorzitter: We hebben ook dieren ín de veehouderij. Wij zijn bij dat VAO aangekomen, met als eerste spreker van de zijde van de Kamer mevrouw Ouwehand, in plaats van de heer Wassenberg, die op mijn papier staat. Ik geef graag

2021D09107

Overige Kamerstukken

Dierenwelzijn buiten de veehouderij

Dierenwelzijn buiten de veehouderij. 66 Dierenwelzijn buiten de veehouderij Aan de orde is het VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09). De voorzitter: We gaan met gezwinde spoed door naar het VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij. Ik geef graag het woord aan de heer Wassenberg als eerste spreker van de zijde van de Kamer. Heel

2021D09106

Overige Kamerstukken

Landbouw, klimaat en voedel

Landbouw, klimaat en voedel. 65 Landbouw, klimaat en voedel Aan de orde is het VAO Landbouw, klimaat en voedsel (AO d.d. 01/10). De voorzitter: We gaan door met het VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel. Daarin hebben we een bijzonder changement. We hebben degene die het VAO heeft aangevraagd, namelijk niet als eerste spreker. De eerste spreker is de

2021D09105

Overige Kamerstukken

Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020

Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020. 64 Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 Aan de orde is het VAO Videoconferentie EU Landbouwen Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06). De voorzitter: We gaan naar VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni. De eerste spreker van de

2021D09104

Overige Kamerstukken

Landbouw- en Visserijraad d.d. 1 september 2020

Landbouw- en Visserijraad d.d. 1 september 2020. 63 Landbouw- en Visserijraad d.d. 1 september 2020 Aan de orde is het VSO Landbouw- en Visserijraad d.d. 1 september 2020 (21501-32, nr. 1247). De voorzitter: Ik wil het volgende even aan onze leden berichten: we hebben een heleboel VAO's, een zevental, en onze deadline is 20.30 uur. Dus ik vraag

2021D09103

Overige Kamerstukken

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden. 8 Regeling van werkzaamheden De voorzitter: Op mijn lijst staat de heer Kwint, maar ik zie dat het de heer Van Nispen wordt. De heer Van Nispen (SP): Voorzitter. Mijn collega Kwint zou namens de SP graag de stemmingen bij punt 6 willen uitstellen. De voorzitter: Ik zie dat niemand daar bezwaar tegen heeft. Dat is er weer

2021D09045

Overige Kamerstukken

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden. 62 Regeling van werkzaamheden De voorzitter: Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden. Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van 50PLUS bij de stemmingen op 1 december jongstleden over de motieBecker (35570-VI, nr. 31) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd. Op verzoek van een aantal

2021D09102

Verslagen

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) (ongecorrigeerd stenogram)

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 8 december 2020 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, minister voor

2020D51851

Overige Kamerstukken

Stemmingen Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Stemmingen Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet. 32 Stemmingen Wijziging huurverhogings- mogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging

2021D09070

Overige Kamerstukken

Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2021

Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2021. 21 Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2021 Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststel- ling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021, te weten: - de motie-Van

2021D09059

Overige Kamerstukken

Stemmingen Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021

Stemmingen Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021. 51 Stemmingen Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

2021D09090

Overige Kamerstukken

Stemmingen Begroting Economische Zaken en Klimaat 2021

Stemmingen Begroting Economische Zaken en Klimaat 2021. 50 Stemmingen Begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (35570-XIII). (Zie vergadering van 5 november 2020.) In

2021D09089

Naar boven