Kamerstukken

Zoekresultaten (464.340)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over de Uber-files

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over de Uber-files. Directie Arbeidsverhoudingen ArbeidsRecht (AR) Datum 18 augustus 2022 Onze referentie 2022-0000174111 Directie Arbeidsverhoudingen ArbeidsRecht (AR) Datum 18 augustus 2022 Onze referentie 2022-0000174111 Pagina van Pagina van Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

2022D32635

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl paspoort is afgepakt’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl paspoort is afgepakt’. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18

2022D32634

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD

2022D32633

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl het paspoort is afgepakt

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl het paspoort is afgepakt. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18 augustus 2022

2022D32632

Overige Kamerstukken

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp.

2022D32630

Brieven regering

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp. Hierbij zend ik u de leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. In deze leidraad zet de IGJ uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) risico’s ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en

2022D32629

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg. Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Van den Berg (CDA) over financiële misstanden bij MartiniZorg (2022Z10727, ingezonden op 31 mei 2022). Hoogachtend, de minister

2022D32631

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het bericht dat de politie onnodig data van burgers opspaart

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het bericht dat de politie onnodig data van burgers opspaart. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht

2022D32628

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden''

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden''. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18 augustus 2022

2022D32627

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg. 20220706CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 29282-484 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg

2022D31080

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Visserij en tuinbouw

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Visserij en tuinbouw. 20220706CD Visserij en tuinbouw 32627-40 29675 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Infrastructuur en

2022D31170

Kamervragen

Stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten

Stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten. 2022Z15606 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister voor Natuur en Stikstof over stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten   1 Kunt u uitsluiten dat de voorgestelde stikstofreductie in 2030 en 2035 mogelijk een negatief effect

2022D32623

Kamervragen

Het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'

Het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'. 2022Z15605 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Kat (D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'   1 Bent u bekend met het bericht

2022D32622

Kamervragen

Met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven

Met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven. 2022Z15607 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven.   1. Bent u bekend met het bericht

2022D32624

Naar boven