Kamerstukken

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn. van der Burg De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H. de Jonge 1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2021 – 2022, 19637 nr. 2901 2 Artikel 3.2 onder b van het Besluit omgevingsrecht. 3 Kamerstukken II, vergaderjaar 2021 – 2022,

2022D32341

Naar boven