Kamerstukken

Zoekresultaten (468.685)

U zoekt in Kamerstukken

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

2022P17057

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig (35519)

Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig (35519).

2022P17061

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Moties ingediend bij het notaoverleg over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

2022P17063

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bouwregelgeving

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bouwregelgeving.

2022P17050

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

2022P17052

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Moties ingediend bij het debat over de krapte op de arbeidsmarkt.

2022P17065

Stemmingsuitslagen

Overige motie ingediend bij de Wijziging van de Gemeentewet

Overige motie ingediend bij de Wijziging van de Gemeentewet.

2022P17062

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Alkaya ‘Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening’

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Alkaya ‘Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening’. --1  Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over bij het beoordelen van de begroting van het

2022P17046

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie.

2022P17064

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet hersteloperatie toeslagen

Moties ingediend bij de Wet hersteloperatie toeslagen.

2022P17056

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiële Markten

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiële Markten.

2022P17053

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (36084)

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben

2022P17051

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

2022P17049

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi.

2022P17058

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad).

2022P17054

Naar boven