Kamerstukken

Zoekresultaten (464.352)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Maeijer over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek

Uitstel beantwoording vragen van het lid Maeijer over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek. AH 3716 2022Z15390 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 19 augustus 2022) De vragen van het lid Maeijer (PVV) over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek

2022D32639

Kamervragen

Het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’

Het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’. 2022Z15624 (ingezonden 19 augustus 2022) Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’.   1. Wat is uw reactie op het

2022D32661

Kamervragen

De actie van de Israëlische leger om de kantoren van zeven ngo’s te sluiten

De actie van de Israëlische leger om de kantoren van zeven ngo’s te sluiten. 2022Z15623 (ingezonden 19 augustus 2022) Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de actie van de Israëlische leger om de kantoren van zeven ngo’s te sluiten.   1 Bent u bekend met het bericht op de

2022D32660

Kamervragen

Het bericht 'Albanië wil ‘gouden paspoorten’ gaan verkopen, een doorn in het oog van de EU'

Het bericht 'Albanië wil ‘gouden paspoorten’ gaan verkopen, een doorn in het oog van de EU'. 2022Z15617 (ingezonden 19 augustus 2022) Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht 'Albanië wil ‘gouden paspoorten’ gaan verkopen, een doorn in het oog van de EU'.   1. Bent u bekend met het

2022D32654

Kamervragen

Draagvlak voor de modernisering van het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS)

Draagvlak voor de modernisering van het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS). 2022Z15620 (ingezonden 19 augustus 2022)   Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over draagvlak voor de modernisering van het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS).   1. Welke signalen krijgt u van de (beroepsorganisaties

2022D32657

Kamervragen

Het bericht ‘ADO Den Haag vindt in Funland nieuwe hoofdpartner jeugdopleiding’ en over het aangekondigde verbod op sponsoring van sportclubs door aanbieders van kansspelen in het algemeen

Het bericht ‘ADO Den Haag vindt in Funland nieuwe hoofdpartner jeugdopleiding’ en over het aangekondigde verbod op sponsoring van sportclubs door aanbieders van kansspelen in het algemeen. 2022Z15621 (ingezonden 19 augustus 2022) Vragen van het lid Bikker (ChristenUnie) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Langdurige Zorg en Sport

2022D32658

Kamervragen

Het uitsluiten van de uitvaartbranche van de zorgbonus

Het uitsluiten van de uitvaartbranche van de zorgbonus. 2022Z15619 (ingezonden 19 augustus 2022) Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het uitsluiten van de uitvaartbranche van de zorgbonus.   1. Wat is de reden dat medewerkers in de uitvaartzorg in tegenstelling tot andere zorgverleners geen bonus

2022D32656

Kamervragen

Financiële en bestuurlijke chaos op de Amsterdamse As-Siddieq-scholen

Financiële en bestuurlijke chaos op de Amsterdamse As-Siddieq-scholen. 2022Z15622 (ingezonden 19 augustus 2022) Vragen van de leden De Hoop (PvdA) en Paul (VVD) aan de minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs over financiële en bestuurlijke chaos op de Amsterdamse As-Siddieq-scholen   1 Klopt het dat op de Amsterdamse As-Siddieq-scholen de

2022D32659

Kamervragen

De aangekondigde aanwijzing van een locatie in Albergen als asielzoekerscentrum

De aangekondigde aanwijzing van een locatie in Albergen als asielzoekerscentrum. 2022Z15618 (ingezonden 19 augustus 2022) Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de aangekondigde aanwijzing van een locatie in Albergen als

2022D32655

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hil over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hil over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel'. De vragen van het lid Van den Hil (VVD) over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel' (2022Z15392, ingezonden 1 augustus 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke

2022D32640

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over visserij en tuinbouw

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over visserij en tuinbouw. 32627 (Glas)tuinbouw 29675 Zee- en kustvisserij Nr. 40 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor

2022D31170

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over arbeidsmarktbeleid in de zorg. 29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 484 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor

2022D31080

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. AH 3714 2022Z15094 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3645 Vraag 1 Bent u op de hoogte van het interview met Pfizer CEO Bourla waarin hij

2022D32618

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg. AH 3715 2022Z10727 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 18 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3191 Vraag 1 Heeft u

2022D32631

Naar boven