24 resultaten gevonden voor ‘marineschepen.nl’

Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de rol van de Karel Doorman in de Caribische Zee en de oproep van voormalig VN-chef Egeland om economische sancties tegen diverse landen, waaronder Venezuela op te heffen

inzet ten behoeve van versterking van de maritieme grensbewaking. Zr.Ms. Karel Doorman vormt daarmee een waardevolle 1 Inzet Zr.Ms. Karel Doorman in eerste instantie maritieme grensbewaking, Jaime Karremann https://marineschepen.nl/nieuws/Zr-Ms-Karel-Doorman-richt-zich-op-maritieme-grensbewaking280420.html.

2020D19788
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
De rol van de Karel Doorman in de Caribische Zee en de oproep van voormalig VN-chef Egeland om economische sancties tegen diverse landen, waaronder Venezuela op te heffen.

eventuele drugspatrouilles dan uitgevoerd 1 Inzet Zr.Ms. Karel Doorman in eerste instantie maritieme grensbewaking, Jaime Karremann https://marineschepen.nl/nieuws/Zr-Ms-Karel-Doorman-richt-zich-op-maritieme-grensbewaking280420.html. 2 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda

2020D16596
Indiener Sadet Karabulut
Kamerlid SP
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda ingelaste bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 april 2020 (Kamerstuk 28676-339)

Woordvoerder Bernd Roelink bevestigt dat de Doorman in gereedheid is, maar kan nog niet zeggen voor welke bestemming:“Dat is een beslissing van het ministerie.» Zie ook https://marineschepen.nl/ nieuws/Voorbereidingen-op-inzet-Karel-Doorman-gaan-door-20200329.html en https:// marineschepen.nl/nieuws/

28676-340
Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda ingelaste bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 april 2020

Dat is een beslissing van het ministerie.» Zie ook https://marineschepen.nl/ nieuws/Voorbereidingen-op-inzet-Karel-Doorman-gaan-door-20200329.html en https:// marineschepen.nl/nieuws/Gaat-de-Karel-Doorman-naar-Caribisch-gebied-260320.html. 2 Uit verslag NAVO ministerraad Buitenlandse zaken, 8 april 2020.

2020D14040
Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio (artikel 100-brief)

vernietiging van Israel. Ook maakt het kabinet zich zorgen over de recente stappen die Iran heeft gezet die limieten in het JCPOA overschrijden. Het kabinet spreekt Iran regelmatig aan op deze zorgpunten. 209 Hoe beoordeelt u de berichtgeving

29521-399
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Antwoord op vragen van de leden Van Helvert, Amhaouch, Bosman, Kerstens, Bruins, Voordewind en Stoffer over de berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’. Na de publicatie van de DIS is een aanvullend onderzoek uitgevoerd om te 1 https://marineschepen.nl/nieuws/Toch-weer-onzekere-tijden-voor-Nederlandse-marineindustrie-120419.html ah-tk-20192020-1183 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer,

2019D52683
Indiener B. Visser
staatssecretaris van Defensie
Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Helvert en Amhaouch, Bosman, Kerstens, Bruins en Voordewind en Stoffer over de berichtgeving 'Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen'

vastlopen van de onderhandelingen tussen twee Duitse bedrijven en een Frans bedrijf, omdat het Franse bedrijf een positie van 50% opeist in de ontwikkeling van de toekomstige Leopard 3 tank 1 https://marineschepen.nl/nieuws/Toch-weer-onzekere-tijden-voor-Nederlandse-marineindustrie-120419.html 2 https://

2019D39387
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

verlopen stroef» over het vastlopen van de onderhandelingen tussen twee Duitse bedrijven en een Frans bedrijf, omdat het Franse bedrijf een positie van 50% opeist in de ontwikkeling van de toekomstige Leopard 3 tank 1

2019D35431
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Lijst van vragen en antwoorden over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

trends.knack.be/economie/beleid/de-franse-greep-op-de-belgische-mijnenjagers-drie-bedenkingen/article-opinion-1442205.html 18 https://marineschepen.nl/nieuws/5-vragen-over-nieuwe-mijnenjagers-180319.html 19 https://marineschepen.nl/nieuws/5-vragen-over-nieuwe-mijnenjagers-180319.html 20 https://marineschepen.nl/

27830-282
Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
Lijst van vragen over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

article-opinion-1442205.html 10 https://marineschepen.nl/nieuws/5-vragen-over-nieuwe-mijnenjagers-180319.html 11 https://marineschepen.nl/nieuws/5-vragen-over-nieuwe-mijnenjagers-180319.html 12 https://marineschepen.nl/nieuws/5-vragen-over-nieuwe-mijnenjagers-180319.html 13https://www.google.com/url

2019D13605
Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt

van mensensmokkel en de uitvoering van het wapenembargo richting Libië. Ook draagt de Europese Unie bij aan het waarborgen van vrije wereldhandel middels de anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië   1) https://marineschepen.nl/nieuws/Cyberoorlog-op-zee-161018.html

2018D53400
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
Het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt

de cyberbeveiliging van de marine en de marineschepen Zo nee, waarom niet 5 Deelt u de mening dat alleen de NAVO, en niet de Europese Unie, ook op zee zorgt voor vrede en veiligheid Zo nee, waarom niet 1) https://marineschepen.nl/nieuws/Cyberoorlog-op-zee-161018.html

2018D49824
Indiener Gabriëlle Popken
Kamerlid PVV
Economische Effecten Marinebouwcluster. Eindrapport

Group, een bedrijf met 13.000 werknemers, dat gezamenlijk eigendom is van de Franse overheid (circa 60%) en Thales 9 “An independent report to inform the UK national shipbuilding strategy”, Sir John Parker GBE FREng 10 https://marineschepen.nl/schepen/f125.html 11 https://marineschepen.nl/nieuws/

2018D43382
Lijst van vragen en antwoorden over de Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid

Klopt het dat het om een bescheiden investering zou gaan (los van de verwerving van SM-3 raketten) 167 Zullen de nieuwe M-fregatten komen te beschikken over ballistic missile defence capaciteit, inclusief SM-3 onderscheppingsraketten, zoals België wil

34919-7
Indiener J.H. ten Broeke
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
Lijst van vragen over de Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid (Kamerstuk 34919-1)

uitgangspunten 24 26 167 Zullen de nieuwe M-fregatten komen te beschikken over ballistic missile defence capaciteit, inclusief SM-3 onderscheppingsraketten, zoals België wil (https://marineschepen.nl/nieuws/Belgie-nieuwe-fregatten-in-raketschild-121216.html) Waarom wel of niet 24 168 Zult u bij de

2018D25810
Indiener J.H. ten Broeke
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de bewapening van de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten)

die vervolgens de ruimte in gaat en met tienduizenden kilometers per uur door de ruimte zoeft richting een gebied in de Atlantische Oceaan. Voordat dat punt is bereikt, moet de raket echter een frontale botsing hebben gehad met een raket van de Amerikaanse destroyer. https://marineschepen.nl/dossiers/

2017D31891
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
De bewapening van de LCF-fregatten

en met tienduizenden kilometers per uur door de ruimte zoeft richting een gebied in de Atlantische Oceaan. Voordat dat punt is bereikt, moet de raket echter een frontale botsing hebben gehad met een raket van de Amerikaanse destroyer. https://marineschepen.nl/dossiers/waarom-is-formidable-shield-2017-zo-belangrijk.html

2017D28704
Indiener Sadet Karabulut
Kamerlid SP
Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding 2017 (artikel 100 brief)

aanvaardde Somalië op 19 december 2014 resolutie A/RES/69/229 van de Algemene Vergadering van de VN, die in herinnering roept dat VN-lidstaten er voor moeten zorgen dat hun terugkerende onderdanen naar behoren worden ontvangen. 1 http://marineschepen.nl/nieuws/Fregat-Saudi-Arabie-aangevallen-2-doden-310117.html

29521-342
Indiener A.M.C. Eijsink
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Lijst van vragen over de Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding 2017 (artikel 100 brief) (Kamerstuk 29521-334)

deze piraat terugkeert naar Somalië Zo ja, op welke termijn Zo nee, waarom niet 11 39 In hoeverre is Somalië juridisch verplicht om eigen onderdanen terug te nemen, bijvoorbeeld op basis van de Overeenkomst van Cotonou en de Valetta-afspraken 11 1

2017D03010
Indiener A.M.C. Eijsink
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Nieuw marineschip verdeelt Nederland en België (artikel Algemeen Dagblad d.d. 15 december 2016)

Nieuw marineschip verdeelt Nederland en België (artikel Algemeen Dagblad d.d. 15 december 2016). 'Misschien als onderdeel van een Europese pool'. Volgens Jaime Karreman van marineschepen.nl zegt die uitspraak veel. ,,Beide landen zijn gebaat bij identieke schepen. Dan is het voor Nederland interessanter

2016D49306
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 september 2016, over EU-Defensieraad

wordt getraind op dat schip. Daar komt nog een brief over, dus we gaan het er nog over hebben in de commissie Buitenlandse Zaken. Nu lees ik echter op de website marineschepen.nl dat door deze bijdrage de geplande modernisering van Zr. Ms. Rotterdam wordt uitgesteld. Ik vraag de minister of dat klopt.

21501-28-146
Indiener J.H. ten Broeke
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
Antwoord op vragen van het lid De Roon over de ernstige schade aan het voortstuwingssysteem van Zr.Ms. Karel Doorman

Er is dan ook geen verband tussen deze inzet van het schip en de aanspraak van Defensie op het garantieartikel. 1) Kamerstuk 33 763, nr. 100 2) Marineblad februari 2013,”Indrukwekkende maritieme logistieke capaciteit voor de hele krijgsmacht” 3)

2016D19358
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Visie toekomst onderzeedienst

schitterend interview met commandeur/onderzeebootcommandant Hulsker. Ik kan het iedereen aanbevelen, ook de collega's. Het interview komt uit 1999 en is na te lezen op marineschepen.nl. Hij vertelde dat zijn onderzeeboot zich tijdens een internationale oefening op de Atlantische Oceaan met een zeer professionele

34225-12
Indiener J.H. ten Broeke
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
De ernstige schade aan het voortstuwingssysteem van Zr. Ms. Karel Doorman

de schade op de leverancier 1) Kamerstuk 33 763, nr. 100 2) Marineblad februari 2013,”Indrukwekkende maritieme logistieke capaciteit voor de hele krijgsmacht” 3) http://marineschepen.nl/nieuws/Technische-problemen-Karel-Doorman-060415.html Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere

2016D15914
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Kies periode

tot Toepassen