Kamervragen

Zoekresultaten (384)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Van 08/07/2022 Tot en met 10/08/2022

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3664 Vragen van het lid Podt (D66)

2022D32380

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3661 Vragen van het lid Podt (D66) aan de Staatssecretaris van

2022D32377

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3658 Vragen van

2022D32371

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3665 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Justitie en

2022D32381

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering

2022D32379

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3660

2022D32376

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3662 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de Staatssecretaris van

2022D32378

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3657 Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over

2022D32370

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3656 Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur

2022D32350

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3659 Vragen van de leden Vestering en Van Esch

2022D32372

Kamervragen

Het artikel “Onder de radar”

Het artikel “Onder de radar”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15500 HERDRUK* Vragen van het lid Kat (D66) aan de Minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van het artikel «Onder de radar» (ingezonden 10 augustus 2022). Vraag 1 Bent u

2022D32361

Kamervragen

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15499 Vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt), Dassen (VOLT), Azarkan (DENK) en Van der Plas (BBB) aan de Ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de stukken van de

2022D32360

Kamervragen

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15501 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat & Energie over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de

2022D32362

Kamervragen

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15497 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

2022D32358

Kamervragen

Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’

Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15498 Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het boek «De

2022D32359

Naar boven