Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Position paper VNG, IPO en UvW t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper VNG, IPO en UvW t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. Groen Herstel Position Paper Effecten van de Corona -crisis op de Energietransitie Vanuit de koepels VNG, IPO en UvW willen we...

2020D20078

Overige Kamerstukken

Position paper Netbeheer Nederland t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper Netbeheer Nederland t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. PP-2020-047 Pagina 1 van 2 Vitale energie-infrastructuur als motor van Groen Herstel Inbreng Netbeheer Nederland t.b.v. schriftelijk rondetafelgesprek Corona en energietransitie De Coronacrisis...

2020D20081

Overige Kamerstukken

Position paper M. Visser t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper M. Visser t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. EnTranCe, CoE-Energy Door Dr. Ir. Martien Visser, Lector Energietransitie & Netwerken, Hanzehogeschool Groningen Geachte leden van de Vaste commissie EZK, Dank voor uw...

2020D20067

Overige Kamerstukken

Position paper Energie-Nederland t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper Energie-Nederland t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. 1 / 5 Sleutels voor groen herstel in de energietransitie Position paper Energie-Nederland De coronacrisis raakt Nederland volop: allereerst is er de forse impact...

2020D20057

Overige Kamerstukken

Position paper NVDE t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper NVDE t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. 20 mei 2020 1 Position paper Effecten van de coronacrisis op de energietransitie De coronacrisis heeft een serieuze impact op de energietransitie. Dat merken...

2020D20050

Overige Kamerstukken

Position paper TONZON t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper TONZON t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Datum: 20 mei 2020 Onderwerp: Position paper effecten coronacrisis op...

2020D20048

Overige Kamerstukken

Position paper VNO-NCW en MKB-Nederland t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper VNO-NCW en MKB-Nederland t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. 1 VNO-NCW en MKB-Nederland: position paper impact coronacrisis op de energietransitie Samenvatting Energietransitie en Klimaatakkoord enkel haalbaar door herijking van instrumenten en...

2020D20082

Overige Kamerstukken

Position paper SER t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper SER t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. De SER hecht aan het realiseren van de 2030-doelen van het Klimaatakkoord. De Raad heeft kennis genomen van de ambitie van het kabinet om...

2020D20055

Overige Kamerstukken

Position paper Milieudefensie en Greenpeace t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper Milieudefensie en Greenpeace t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. De effecten van de coronacrisis op de energietransitie Paper Milieudefensie en Greenpeace – 20 mei 2020 Inleiding Hartelijk dank voor de gelegenheid...

2020D20083

Overige Kamerstukken

Position paper FME t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper FME t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. Aanleiding Het coronavirus heeft een groot effect op de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland momenteel voor staat, waaronder de energietransitie. Volgens FME, de vertegenwoordiger van...

2020D20040

Overige Kamerstukken

Position paper B. Baarsma t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper B. Baarsma t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. 1 Coronacrisis speelt de energietransitie parten Position paper, 19 mei 2020 Auteurs: Prof dr Barbara Baarsma (Rabobank Amsterdam, UvA), in samenwerking met Karolina...

2020D20065

Overige Kamerstukken

Position paper Shell Nederland BV t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper Shell Nederland BV t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. Gevestigd te Den Haag Handelsregister, No. 24098177 VAT nummer NL001231431B01 Tel +31 (0)70 377 9111 Shell Nederland B.V. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2020D20019

Overige Kamerstukken

Position paper Natuur & Milieu t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020

Position paper Natuur & Milieu t.b.v. notaoverleg Klimaat en energie d.d. 10 juni 2020. 1 De effecten cvrain sides cop rdone itaiee nergiet Position paper- 1N8 meati uu2r 02& 0 Milieu Per brief van 30 april...

2020D20017

Overige Kamerstukken

Position paper Total Nederland NV t.b.v. feitelijke vragen Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas d.d. 14 mei 2020

Position paper Total Nederland NV t.b.v. feitelijke vragen Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas d.d. 14 mei 2020. TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL - All rights reserved Position paper Waterstof en routekaart Groen Gas Total Nederland...

2020D18316

Overige Kamerstukken

Position paper TNO t.b.v. feitelijke vragen Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas d.d. 14 mei 2020

Position paper TNO t.b.v. feitelijke vragen Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas d.d. 14 mei 2020. Aan Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer Auteurs Lennart van der Burg, Marcel Weeda, Ruud...

2020D17165