Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.812)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap). 36346-0  Voorstel van wet van het lid Van...

2024P09541

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen ondermijnende activiteiten vanuit het buitenland

Moties ingediend bij het debat over de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen ondermijnende activiteiten vanuit het buitenland. 30821-225  Motie van de leden Six Dijkstra en Ceder over zich in Europees verband maximaal inzetten voor snelle...

2024P09540

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Pensioenonderwerpen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Pensioenonderwerpen. 32043-648  Motie van het lid Van Kent over een voorstel aan de Kamer zenden teneinde de leenrestrictie niet op te heffen   32043-642  Motie van het lid Aartsen c.s. over...

2024P09533

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid. 26448-757  Motie van het lid Maatoug c.s. over de wetgeving ter ondersteuning van eenverdienersgezinnen naar de Kamer sturen zodra deze klaar is en uitspreken dat de Kamer deze...

2024P09539

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Kinderopvang

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Kinderopvang. 31322-535  Motie van de leden Rajkowski en Van Oostenbruggen over kiezen voor variant 1 uit de Kamerbrief over de eerste tranche van ingroeipadmiddelen  

2024P09537

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden

Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden. 36241-10  Motie van het lid Podt over bezien hoe Oekraïense pedagogische medewerkers zo snel mogelijk aan het...

2024P09536

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Participatiewet

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Participatiewet. 34352-316  Motie van de leden Mohandis en Palmen over uitspreken dat de voorgenomen aanpassing van hardheden in de Participatiewet doorgang moet vinden   34352-318  Motie van het lid Mohandis over...

2024P09534

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad d.d. 29 april 2024

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad d.d. 29 april 2024. 21501-32-1640  Motie van de leden Kostic en Holman over zich inzetten voor een Europees importverbod op garnalen met afgeknipte ogen  

2024P09526

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs. 36471-63  Motie van het lid Eerdmans over de nieuwe regering oproepen diplomatieke steun aan Palestijnse staatsvorming enkel te verlenen mits sprake is van wederzijdse...

2024P09528

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijkverpleging

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijkverpleging. 29509-77  Motie van de leden Hermans en Paulusma over verkennen of en hoe palliatieve en levenseindezorg een structurele plek kan krijgen binnen bestaande zorgopleidingen   29509-78  Motie van het lid...

2024P09529

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wijzigingswet financiële markten 2024

Motie ingediend bij de Wijzigingswet financiële markten 2024. 36442-12  Motie van het lid Van der Lee over het in kaart brengen van de juridische implicaties van het uitkeren door de AFM van tipgeld ter voorkoming van...

2024P09521

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 36454-10  Motie van de leden Paternotte en Martens-America over het actualiseren van de bestaande handreikingen over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen...

2024P09524

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Energiewet

Moties ingediend bij de Energiewet. 36378-73  Motie van de leden Grinwis en Erkens over in overleg met ProRail en regionale netbeheerders en vervoerders tot een gezamenlijke aanpak komen die bijdraagt aan het oplossen van de congestieproblematiek...

2024P09518

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024). 36442-0  Wijziging van de Wet op het financieel...

2024P09520