Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.653)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit

Voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit. 35778-2  Brief van het Presidium t.g.v. de voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek...

2024P05005

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman. 33264-9  Aanbeveling van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor de benoeming van een substituut-ombudsman  

2024P05008

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen. --1  Gewijzigde motie van het lid Thijssen over meer casussen opnemen in de casusgerichte aanpak van...

2024P05009

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten. 36225-24  Motie van het lid Michon-Derkzen over anti-institutionele extremisten expliciet betrekken bij de definitie van radicalisering   36225-27  Motie van het lid El Abassi...

2024P05013

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2062  Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten...

2024P05002

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024. 36488-11  Motie van het lid Patijn over volledige compensatie van de fout van 1,3% in de berekening van de koopkracht van alleenstaanden op het sociaal minimum  

2024P05001

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Aangehouden motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. 36270-9  Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)  

2024P05000

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. 36372-0  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie  

2024P04999

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tielen over Én én: een verjongingskuur voor de basiszorg

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tielen over Én én: een verjongingskuur voor de basiszorg. 36396-4  Motie van het lid Van den Hil over een onafhankelijke betaaltitel voor casemanagers meenemen in...

2024P05004

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040. 31793-266  Motie van het lid Van Houwelingen   31793-259  Motie van de leden Teunissen en Kröger over er voor pleiten om in de uitwerking van de klimaatdoelen transparant te...

2024P04967

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 25 maart 2024

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 25 maart 2024. 21501-08-937  Motie van de leden Kostic en Bromet over er alles aan doen om de stemming over de natuurherstelverordening uit te stellen  

2024P04894

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. 36471-34  Motie van het lid Wilders   36471-35  Motie van de leden Bikker en Eerdmans  

2024P04831

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2051  Motie van de leden Van Baarle en Klaver over een review van de bepaling dat respect voor mensenrechten en democratische...

2024P04770

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen. 35746-33  Gewijzigd amendement van de leden Flach en Vedder 35746-33 t.v.v. nr. 13 over een grondslag om bij amvb regels...

2024P04487

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. --1  Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)  

2024P04492