Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.535)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024.

2024P01813

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie.

2024P01814

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water.

2024P01809

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het dertigledendebat over het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023

Motie ingediend bij het dertigledendebat over het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023. 30950-357  Motie van het lid Van Baarle c.s. over een voorstel voor hoe het instituut van de Nationaal Co√∂rdinator tegen Discriminatie en...

2024P01817

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024.

2024P01816

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel.

2024P01812

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 januari 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 januari 2024.

2024P01811

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).

2024P01596

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Moties ingediend bij het notaoverleg over de buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024. 21501-20-2009  Motie van de leden Dassen en Paternotte over voorkomen dat Hongarije het roterende voorzitterschap van de Raad op zich kan nemen...

2024P01429

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT. 36410-A-31  Motie van het lid Heutink over een plan van aanpak over het hervatten en herfinancieren van de zeventien gepauzeerde MIRT-projecten   36410-A-37  Motie van het lid Olger...

2024P01413

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal. 30175-457  Motie van het lid Veltman over een nadere uitwerking van beleid voor houtstookvrije zones aan een nieuw kabinet laten   30175-455...

2024P01415

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkiezingen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkiezingen. 35165-71  Motie van het lid Van der Plas over een avondopenstelling van gemeentehuizen voor het inleveren van ondersteuningsverklaringen   35165-70  Motie van de leden Van der Plas en Chakor over...

2024P01419

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024. 36410-XII-34  Motie van het lid Veltman c.s...

2024P01421

Stemmingsuitslagen

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) (35498)

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) (35498). 35498-15  Amendement van de leden Ellian en Sneller 35498-15...

2024P01417

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers. 29628-1201  Motie van de leden Omtzigt en Mutluer over de CTIVD en de Autoriteit...

2024P01420