Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.812)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)...

2024P10062

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao

Motie ingediend bij de Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao. 36351-(R2184)-9  Motie van het lid Mercelina over faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd  

2024P10069

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid

Moties ingediend bij het debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid. 29325-166  Motie van het lid Bruyning c.s. over het opstellen van een integraal en preventief beleid gericht op het voorkomen van jongerendakloosheid   29325-167  Motie van...

2024P10071

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitkomsten van het overleg over het Julianakanaal

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitkomsten van het overleg over het Julianakanaal. 36410-A-59  Motie van het lid Heutink c.s. over de algehele drooglegging van het Julianakanaal uitstellen tot in ieder geval stuw Borgharen weer volledig functioneel...

2024P10074

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat GGZ / suïcidepreventie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat GGZ / suïcidepreventie. 25424-694  Motie van het lid Van Eijk over breder onderzoek doen naar diagnose- en voorschrijfdruk onder huisartsen en andere voorschrijvers   --1  Nader gewijzigde motie van het lid...

2024P09531

Stemmingsuitslagen

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet). 36378-67  Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. 36378-67 ter vervanging van nr. 49 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers in uitzonderlijke omstandigheden   36378-57...

2024P09514

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie. 32824-428  Motie van de leden Ceder en Becker over met werkgeversorganisaties plannen maken ter bevordering van het beheersen van de Nederlandse taal door EU-arbeidsmigranten en niet-EU-expats   32824-417...

2024P09538

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Emancipatie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Emancipatie. --1  Nader gewijzigde motie van de leden Zeedijk en Tielen over de kennis over overgangsklachten vergroten (t.v.v. 30420-400)  

2024P09711

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Media

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Media. 32827-320  Gewijzigde motie van de leden Van Vroonhoven en Ceder over onderzoeken hoe de Mediawet zo aangepast kan worden dat de regering niet langer kan ingrijpen in besluiten van...

2024P09714

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen. --1  Gewijzigde motie van de leden Podt en Grinwis over samen met de onafhankelijke commissie bezien of Parkinson gekwalificeerd kan worden als beroepsziekte en deze te laten vallen onder...

2024P09710

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'. --1  Gewijzigde motie van het lid Daniëlle Jansen over tot een voorstel komen om naleving...

2024P09712

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024. 36410-XII-42  Motie van het lid Bamenga c.s...

2024P09713

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de toekomst van Tata Steel

Moties ingediend bij het debat over de toekomst van Tata Steel. 28089-302  Motie van het lid Teunissen c.s. over zo snel mogelijk zorgen voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel  ...

2024P09525

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme. --1  Gewijzigde motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over verkennen of en hoe in het...

2024P09522

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2023. --1  Gewijzigde motie van het lid Van Hijum c.s. over het Presidium verzoeken om onderzoek te doen naar versterking van de ondersteuning van het budgetrecht middels een...

2024P09532