Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.873)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 36550-XVI-6  Amendement van het lid Tseggai 36550-XVI-6 over middelen voor de opvang van slachtoffers...

2024P11337

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 36550-VI-5  Amendement van het lid Flach c.s. 36550-VI-5 t.v.v. nr. 4 over middelen voor het...

2024P11332

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet drempelverlaging omgang grootouders

Motie ingediend bij de Wet drempelverlaging omgang grootouders. 36364-9  Motie van de leden Lahlah en Van Nispen over onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat kinderen onder de 12 jaar worden gehoord door de rechter  

2024P11317

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-LNV

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-LNV. 21501-32-1659  Gewijzigde motie van het lid Nijhof-Leeuw over met de provincies overleggen over een snel, juridisch houdbaar en kostenefficiënt verificatieproces en afspraken maken over een snelle afronding hiervan (t.v.v...

2024P11327

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over versoepeling van de bestaande stikstofregels voor Schiphol

Moties ingediend bij het debat over versoepeling van de bestaande stikstofregels voor Schiphol. 29665-513  Motie van het lid Grinwis c.s. over nagaan hoe de handel in stikstofruimte aan banden kan worden gelegd   29665-507  Motie van...

2024P11329

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 juni 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 juni 2024. 21501-32-1657  Motie van het lid Van Campen over in het nationale natuurherstelplan geen aanvullende nationale regels en restricties inbouwen en rekening houden met lastendruk...

2024P11175

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2024

Motie ingediend bij de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2024. 36550-V-5  Motie van de leden Piri en Paternotte over van harte ermee instemmen de EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en...

2024P11176

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over funderingsschade aan woningen

Moties ingediend bij het debat over funderingsschade aan woningen. 28325-273  Motie van de leden De Hoop en Paternotte over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel zo uitwerken dat een extra bijdrage wordt geleverd door waterschappen die het grondwaterpeil...

2024P10741

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. 36550-XVI-10  Motie van het lid Dobbe over prestatieafspraken maken voor het creëren...

2024P10729

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024. 21501-32-1651  Motie van het lid Ouwehand over zich verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie om...

2024P10730

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity. 26643-1184  Motie van de leden Kathmann en Van der Werf over een lijst publiceren van betrouwbare, gratis opensource-cybersecuritysoftware  

2024P10735

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege toetsing regeldruk over een verkenning naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege toetsing regeldruk over een verkenning naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb. 32637-644  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag...

2024P10753

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering. 26643-1186  Motie van het lid Zeedijk over een visie op datacenters in Nederland ontwikkelen en daarin de routekaarten voor fotonica en edgecomputingtechnologie meenemen   26643-1190  Motie van het...

2024P10737

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Veiligheid op scholen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Veiligheid op scholen. 29240-147  Motie van het lid Soepboer over komen tot een concreet pakket van bewezen effectieve maatregelen om onveiligheid in en rond scholen aan te pakken   29240-142  Motie...

2024P10743

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen

Moties ingediend bij het debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen. 31066-1409  Motie van het lid Van Eijk c.s. over de voor- en nadelen van de drie beschreven varianten verder uitwerken en uitgebreider toetsen  ...

2024P10763