Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.810)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten. 30950-406  Motie van de leden Chakor en Bamenga over bij het eerstvolgende Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme komen tot concrete maatregelen om moslimdiscriminatie aan te pakken...

2024P10746

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek van de delegatie van de OVSE Parlementaire Assemblee inzake het organiseren van de jaarlijkse vergadering (‘Annual Session’) in juli 2026 in Nederland

Brief van het Presidium over een verzoek van de delegatie van de OVSE Parlementaire Assemblee inzake het organiseren van de jaarlijkse vergadering (‘Annual Session’) in juli 2026 in Nederland. 22718-54  Brief van het Presidium over het...

2024P10744

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over funderingsschade aan woningen

Moties ingediend bij het debat over funderingsschade aan woningen. 28325-273  Motie van de leden De Hoop en Paternotte over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel zo uitwerken dat een extra bijdrage wordt geleverd door waterschappen die het grondwaterpeil...

2024P10741

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering. 26643-1186  Motie van het lid Zeedijk over een visie op datacenters in Nederland ontwikkelen en daarin de routekaarten voor fotonica en edgecomputingtechnologie meenemen   26643-1190  Motie van het...

2024P10737

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Veiligheid op scholen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Veiligheid op scholen. 29240-147  Motie van het lid Soepboer over komen tot een concreet pakket van bewezen effectieve maatregelen om onveiligheid in en rond scholen aan te pakken   29240-142  Motie...

2024P10743

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitale infrastructuur en economie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitale infrastructuur en economie. 26643-1192  Motie van het lid Kathmann over zich inzetten voor een Nederlandse aanlanding van de Far North Fiber   26643-1191  Motie van het lid Kathmann over tot...

2024P10738

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. 36550-XVI-10  Motie van het lid Dobbe over prestatieafspraken maken voor het creëren...

2024P10729

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024. 21501-32-1651  Motie van het lid Ouwehand over zich verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie om...

2024P10730

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity. 26643-1184  Motie van de leden Kathmann en Van der Werf over een lijst publiceren van betrouwbare, gratis opensource-cybersecuritysoftware  

2024P10735

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Groeifonds voor het jaar 2024 en Jaarverslag en Slotwet voor het jaar 2023

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Groeifonds voor het jaar 2024 en Jaarverslag en Slotwet voor het jaar 2023. 36550-XIII-9  Motie...

2024P10728

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-LNV

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-LNV. 21501-32-1653  Motie van het lid Nijhof-Leeuw over in contact treden met de provincies om PAS-melders niet onnodig op kosten te jagen met een verplichte andere verificatiemethode   21501-32-1654  Motie van...

2024P10731

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023 en de Staat van het Onderwijs 2024

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023 en de Staat van het Onderwijs 2024. 36560-VIII-21  Motie van het lid Ergin over de...

2024P10725

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad d.d. 17 juni 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad d.d. 17 juni 2024. 21501-08-949  Motie van het lid Veltman over een impactstudie naar de mogelijke gevolgen van de Bodemmonitoringsrichtlijn voor Nederland   21501-08-948  Motie van de leden Veltman en...

2024P10531

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024. 21501-20-2089  Motie van de leden Van Baarle en Piri over bij de aankomende informele Raad oproepen tot het spoedig treffen van daadkrachtige Europese sancties...

2024P10532

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie. 32824-429  Motie van het lid Ceder over de wachttijd voor asielzoekers voor toetreding tot de arbeidsmarkt verkorten naar drie maanden   --1  Gewijzigde motie van de leden...

2024P10257