Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (23)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 28/06/2022

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023. 36062-9  Motie van de leden Sneller en Van der Werf over een wettelijk verbod op het ongewenst en onaangekondigd thuis...

2022P12504

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Moties ingediend bij de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten. 35929-15  Motie van het lid Inge van Dijk over in de monitoring meenemen of het doel om werknemers te laten participeren wordt behaald   35929-13  Motie van...

2022P12510

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (35914)

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn...

2022P12526

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht. 35974-9  Motie van het lid Ellian over voortzetting van de pilot met de spreekuurrechter als onderdeel van de...

2022P12502

Stemmingsuitslagen

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022) (36003)

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022) (36003). 36003-0  Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en...

2022P12498

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranen

Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranen. 30139-258  Motie van het lid Fritsma c.s. over uitspreken dat onze IndiĆ«veteranen helden zijn   30139-256  Motie van de leden Van Haga en Fritsma over onderzoek naar het langer...

2022P12501

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. 35729-13  Motie van het lid Baudet over de uitslag van een...

2022P12500

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen. 35657-90  Brief van het Presidium...

2022P12518