Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (20)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 11/04/2023

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

2023P06026

Stemmingsuitslagen

Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg).

2023P06025

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Institutioneel racisme

moties ingediend bij het tweeminutendebat Institutioneel racisme.

2023P06036

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023

moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023.

2023P06037

Stemmingsuitslagen

aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023. 36200-VIII-87  Motie van het lid Van Meenen over één cao voor het funderend onderwijs...

2023P06092