Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (20)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 11/04/2023

Stemmingsuitslagen

aangehouden moties ingediend bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

aangehouden moties ingediend bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities. 32847-1032  Motie van de leden Geurts en Grinwis over een onderzoek naar een generieke depositieberekening met standaardeenheden voor kleine tot middelgrote woningbouwprojecten  ...

2023P06094

Stemmingsuitslagen

aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023. 36200-VIII-87  Motie van het lid Van Meenen over één cao voor het funderend onderwijs...

2023P06092

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van de Wet Seksuele Misdrijven (Kamerstuk 36 222, nr. 8)

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van de Wet Seksuele Misdrijven (Kamerstuk 36 222, nr. 8).

2023P06040

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium

moties ingediend bij het tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium.

2023P06035

Stemmingsuitslagen

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb...

2023P06038

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen

moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen.

2023P06041

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit.

2023P06032

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

moties ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel).

2023P06034

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit

moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

2023P06033

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij de Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

moties ingediend bij de Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status...

2023P06039

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Institutioneel racisme

moties ingediend bij het tweeminutendebat Institutioneel racisme.

2023P06036

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023

moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023.

2023P06037

Stemmingsuitslagen

aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie

aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie.

2023P06028

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Werf ‘Let's talk about seksueel geweld’

moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Werf ‘Let's talk about seksueel geweld’.

2023P06024

Stemmingsuitslagen

moties ingediend bij het tweeminutendebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

moties ingediend bij het tweeminutendebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet.

2023P06030