Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (29)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 05/07/2022

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

2022P13207

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten

Moties ingediend bij de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten.

2022P13202

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. 35729-10  Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering...

2022P13195

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394).

2022P13201

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid.

2022P13197

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet werken waar je wilt

Motie ingediend bij de Wet werken waar je wilt.

2022P13200

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021.

2022P13203

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023.

2022P13196

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) (35756)

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) (35756).

2022P13206

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714)

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714).

2022P13199

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden.

2022P13209

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid/ Pakketbeheer

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid/ Pakketbeheer.

2022P13198

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Industriƫle Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Industriƫle Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen.

2022P13205

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid.

2022P13204