Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

96e vergadering, woensdag 21 juni 2023

96e vergadering, woensdag 21 juni 2023; Opening; Mededelingen; Landspakketten en hervormingen CAS; Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint-Maarten; Wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek; Ruimtelijke ordening; Staat van de volkshuisvesting; Extra regeling van werkzaamheden; Raad...

Plenaire verslagen

95e vergadering, dinsdag 20 juni 2023

95e vergadering, dinsdag 20 juni 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030; Gasmarkt en leveringszekerheid; Het aanvullende klimaatpakket; Sluiting;

Plenaire verslagen

94e vergadering, donderdag 15 juni 2023

94e vergadering, donderdag 15 juni 2023; Opening; Mededelingen; Milieuraad d.d. 20 juni 2023; Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport Tolken in de zorg; Stand van zaken gebruik corona-opt-in; Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid; Tweede deelrapport Onderzoeksraad voor...

Plenaire verslagen

93e vergadering, woensdag 14 juni 2023

93e vergadering, woensdag 14 juni 2023; Opening; Mededelingen; Onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950; Wijziging van de Participatiewet ten behoeve...

Plenaire verslagen

92e vergadering, dinsdag 13 juni 2023

92e vergadering, dinsdag 13 juni 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanscherping uitstootnormen voor fijnstof uit pluimveestallen; BNC-fiche Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen; Justitiële jeugd; Incidentele...

Plenaire verslagen

91e vergadering, donderdag 8 juni 2023

91e vergadering, donderdag 8 juni 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voorjaarsnota 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2023; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; Landbouw- en Visserijraad d.d. 30 mei; Sluiting;

Plenaire verslagen

90e vergadering, woensdag 7 juni 2023

90e vergadering, woensdag 7 juni 2023; Opening; Mededelingen; Kinderopvang; Rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen; Beëdiging van de heer S. Warmerdam (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; JBZ-Raad d.d. 8 en 9 juni 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen); Stemmingen...

Plenaire verslagen

89e vergadering, dinsdag 6 juni 2023

89e vergadering, dinsdag 6 juni 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid Van Meenen (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

88e vergadering, donderdag 1 juni 2023

88e vergadering, donderdag 1 juni 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Pakket maatregelen voor hervorming arbeidsmarkt; Afscheid van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket maatregelen voor hervorming arbeidsmarkt; EU-Gezondheidsraad / behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving...

Plenaire verslagen

87e vergadering, woensdag 31 mei 2023

87e vergadering, woensdag 31 mei 2023; Opening; Mededelingen; Verantwoordingsdebat over het jaar 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2022; Het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie...

Plenaire verslagen

86e vergadering, dinsdag 30 mei 2023

86e vergadering, dinsdag 30 mei 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorhang aanwijzing aan NZa met betrekking tot Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord; Invoering investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel...

Plenaire verslagen

85e vergadering, donderdag 25 mei 2023

85e vergadering, donderdag 25 mei 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Strategische keuzes bereikbaarheid; Verduurzaming luchtvaart; Verduurzaming industrie; Toekomst van TenneT Duitsland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; Sluiting;

Plenaire verslagen

84e vergadering, woensdag 24 mei 2023

84e vergadering, woensdag 24 mei 2023; Opening; Wetenschapsbeleid; Invoering investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over...

Plenaire verslagen

83e vergadering, dinsdag 23 mei 2023

83e vergadering, dinsdag 23 mei 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Opvolging van het rapport Ongekend onrecht; Sluiting;

Plenaire verslagen

82e vergadering, woensdag 17 mei 2023

82e vergadering, woensdag 17 mei 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2022; Circulaire economie; Verzamelcommissiedebat BES; Wet Adviescollege ICT-toetsing; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet Adviescollege ICT-toetsing; Bescherming van onlinegegevens; Verplicht stellen...