Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

2e vergadering, woensdag 20 september 2023

2e vergadering, woensdag 20 september 2023; Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

1e vergadering, dinsdag 19 september 2023

1e vergadering, dinsdag 19 september 2023; Opening; Aanbieding prinsjesdagstukken door de minister van Financiën; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

109e vergadering, donderdag 14 september 2023

109e vergadering, donderdag 14 september 2023; Opening; Mededelingen; Toekomst van de ouderenzorg; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

108e vergadering, woensdag 13 september 2023

108e vergadering, woensdag 13 september 2023; Opening; Mededelingen; Comply or explain; Woningbouwopgave en koopsector; Wijziging van de Participatiewet in verband met energiekosten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Participatiewet in verband met energiekosten; Sluiting;

Plenaire verslagen

107e vergadering, dinsdag 12 september 2023

107e vergadering, dinsdag 12 september 2023; Opening; Vragenuur; Beëdiging van mevrouw Y. Bijenhof (VVD); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mestbeleid; Dieren in de veehouderij; Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023; Zoönosen en dierziekten...

Plenaire verslagen

106e vergadering, donderdag 7 september 2023

106e vergadering, donderdag 7 september 2023; Opening; Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 3-5 september 2023; Burgerinitiatief Bevolkingsonderzoek borstkanker; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

105e vergadering, dinsdag 5 september 2023

105e vergadering, dinsdag 5 september 2023; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Toelating mevrouw A. Haga als lid Europees Parlement en beëdiging mevrouw S.M. Richardson (VVD); Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

104e vergadering, maandag 10 juli 2023

104e vergadering, maandag 10 juli 2023; Opening; Mededelingen; Verklaring van de minister-president over de ontstane politieke situatie; Regeling van werkzaamheden; Ontstane politieke situatie; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

103e vergadering, donderdag 6 juli 2023

103e vergadering, donderdag 6 juli 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verkeersveiligheid; Water; MIRT; Spoor; Bouwregelgeving; Materieel; Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid; IVD-aangelegenheden; Beëdiging van de heer J.C.M. Teunissen (D66); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

102e vergadering, woensdag 5 juli 2023

102e vergadering, woensdag 5 juli 2023; Opening; Mededelingen; Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw; Staatsdeelnemingen; Nationale fiscaliteit; Mijnbouw/Groningen; Voedselzekerheid en water; Humanitaire hulp; Internationale Klimaatstrategie; Beëdiging van mevrouw N.G.J. Temmink (SP); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

101e vergadering, dinsdag 4 juli 2023

101e vergadering, dinsdag 4 juli 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van mevrouw Leijten (SP); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tijdelijke wet Klimaatfonds; Sluiting;

Plenaire verslagen

100e vergadering, donderdag 29 juni 2023

100e vergadering, donderdag 29 juni 2023; Opening; Mededelingen; Beëindigen onderhandelingen over het landbouwakkoord; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Beëindigen onderhandelingen over het landbouwakkoord; Sluiting;

Plenaire verslagen

99e vergadering, woensdag 28 juni 2023

99e vergadering, woensdag 28 juni 2023; Opening; Mededelingen; Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea (artikel 100-procedure); Europese top van 29 en 30 juni 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 29 en 30 juni 2023; Stemmingen...

Plenaire verslagen

98e vergadering, dinsdag 27 juni 2023

98e vergadering, dinsdag 27 juni 2023; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hervormingsagenda voor de jeugdzorg; Sluiting;

Plenaire verslagen

97e vergadering, donderdag 22 juni 2023

97e vergadering, donderdag 22 juni 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Medische kindzorg; Wijkverpleging; Opnamestops en lange wachttijden bij en het sluiten van spoedeisendehulpposten; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Mededelingen; Opnamestops en lange wachttijden bij...