Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.176)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

32e vergadering, dinsdag 23 januari 2024

32e vergadering, dinsdag 23 januari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

31e vergadering, donderdag 18 januari 2024

31e vergadering, donderdag 18 januari 2024; Opening; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Beëdiging van de heer Van Houwelingen (FVD); Hamerstukken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Begroting Algemene Zaken en begroting...

Plenaire verslagen

30e vergadering, woensdag 17 januari 2024

30e vergadering, woensdag 17 januari 2024; Opening; Mededelingen; Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen; Sluiting;

Plenaire verslagen

29e vergadering, dinsdag 16 januari 2024

29e vergadering, dinsdag 16 januari 2024; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid Jansen (FVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

28e vergadering, donderdag 21 december 2023

28e vergadering, donderdag 21 december 2023; Opening; Mededelingen; Landbouw- en natuurbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en natuurbeleid; Terrorisme/extremisme; Programma Samen tegen Mensenhandel; Vreemdelingen- en asielbeleid; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

27e vergadering, woensdag 20 december 2023

27e vergadering, woensdag 20 december 2023; Opening; Wijziging van de Opiumwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Opiumwet; Klimaatnota 2023 en Klimaat- en Energieverkenning 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

26e vergadering, dinsdag 19 december 2023

26e vergadering, dinsdag 19 december 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van de waarnemend Griffier, de heer G.J.A. Hamilton; Beëdiging van de heer P. Oskam; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Najaarsnota 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

25e vergadering, donderdag 14 december 2023

25e vergadering, donderdag 14 december 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad op 18 december 2023; Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer; Stemmingen; Verkiezing...

Plenaire verslagen

24e vergadering, woensdag 13 december 2023

24e vergadering, woensdag 13 december 2023; Opening; Mededelingen; Verkiezingsuitslag; Regeling van werkzaamheden; Beëdiging van mevrouw S.E.M. Dobbe (SP); Mededelingen; Verkiezingsuitslag; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

23e vergadering, dinsdag 12 december 2023

23e vergadering, dinsdag 12 december 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid L.M.C. Marijnissen (SP); Mededelingen; Beëdiging mevrouw J. van den Hil (VVD), de heer Tjeerd de Groot (D66) en mevrouw M. Synhaeve (D66); Mededelingen; Stemmingen...

Plenaire verslagen

22e vergadering, donderdag 7 december 2023

22e vergadering, donderdag 7 december 2023; Opening; Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 en van 10-11 december; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

21e vergadering, woensdag 6 december 2023

21e vergadering, woensdag 6 december 2023; Opening; Beëdiging tijdelijk Voorzitter; Beëdiging van de overige leden; Profielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

20e vergadering, dinsdag 5 december 2023

20e vergadering, dinsdag 5 december 2023; Opening; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; Ontwerpprofielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer; Afscheid van de Kamer in oude samenstelling; Sluiting;

Plenaire verslagen

19e vergadering, zaterdag 2 december 2023

19e vergadering, zaterdag 2 december 2023; Opening; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Aanbieding van de Klimaatnota; Afrikastrategie; Acute situatie in Marokko en Libië; Beleidscoherentie voor ontwikkeling; Afscheid van het lid Van Wijngaarden (VVD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen...