Moties

Zoekresultaten (54.994)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over het zo veel mogelijk toestaan van paasvuren op basis van het argument dat sprake is van bestaand gebruik en cultureel erfgoed

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over het zo veel mogelijk toestaan van paasvuren op basis van het argument dat sprake is van bestaand gebruik en cultureel erfgoed. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2023D08022

Moties

Motie van het lid Bisschop over de heroverweging van de rol van kritische depositiewaarden in het beleid en bij toetsing breed oppakken

Motie van het lid Bisschop over de heroverweging van de rol van kritische depositiewaarden in het beleid en bij toetsing breed oppakken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 682 Nationale Omgevingsvisie 35 334 Problematiek...

2023D08050

Moties

Motie van het lid Bisschop over de inzet van dwingend instrumentarium bij piekbelasters zo beperkt mogelijk houden

Motie van het lid Bisschop over de inzet van dwingend instrumentarium bij piekbelasters zo beperkt mogelijk houden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 682 Nationale Omgevingsvisie 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr...

2023D08051

Moties

Motie van het lid Omtzigt over het in kaart brengen en centraal registreren van de latente stikstofruimte

Motie van het lid Omtzigt over het in kaart brengen en centraal registreren van de latente stikstofruimte. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 682 Nationale Omgevingsvisie 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr...

2023D08046

Moties

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over bij de aanscherping van de beleidsregels inzake extern salderen meewegen hoe het probleem van ongewenste extra stikstofuitstoot aangepakt kan worden

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over bij de aanscherping van de beleidsregels inzake extern salderen meewegen hoe het probleem van ongewenste extra stikstofuitstoot aangepakt kan worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34...

2023D08044