Moties

Zoekresultaten (54.993)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat op en in publieke gebouwen, waaronder scholen en universiteiten, geen vlaggen van ideologische strekking behoren te worden gevoerd

Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat op en in publieke gebouwen, waaronder scholen en universiteiten, geen vlaggen van ideologische strekking behoren te worden gevoerd. 31288-1145 19 juni 2024 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid...

2024D25694

Moties

Motie van het lid Van Zanten over de regie pakken door de onderwijsinspectie een einde te laten maken aan de escalerende situatie op onderwijsinstellingen

Motie van het lid Van Zanten over de regie pakken door de onderwijsinspectie een einde te laten maken aan de escalerende situatie op onderwijsinstellingen. 31288-1142 MOTIE Hoger Onderwijs-, VAN HET LID Onderzoek- VAN ZANTEN en Wetenschapsbeleid...

2024D25686

Moties

Motie van het lid Martens-America over onderwijsinstellingen ertoe oproepen dat prestatiegerichte onderscheidingen toegankelijk moeten blijven voor alle studenten

Motie van het lid Martens-America over onderwijsinstellingen ertoe oproepen dat prestatiegerichte onderscheidingen toegankelijk moeten blijven voor alle studenten. 31288-1139 19 juni 2024 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid MOTIE VAN HET LID MARTENS-AMERICA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat...

2024D25675

Moties

Motie van het lid Hertzberger over afspraken maken met kennisinstellingen om altijd een exitgesprek te plannen met late uitvallers en een verklaring over het uitstroomniveau te verstrekken

Motie van het lid Hertzberger over afspraken maken met kennisinstellingen om altijd een exitgesprek te plannen met late uitvallers en een verklaring over het uitstroomniveau te verstrekken. 31288-1138 19 juni 2024 MOTIE Hoger Onderwijs-, VAN HET...

2024D25674

Moties

Motie van de leden Ceder en Krul over de Kamer tweejaarlijks informeren over hoe het suïcidebeleid op onderwijsinstellingen in de praktijk wordt gebracht

Motie van de leden Ceder en Krul over de Kamer tweejaarlijks informeren over hoe het suïcidebeleid op onderwijsinstellingen in de praktijk wordt gebracht. 31288-1141 19 juni 2024 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid MOTIE VAN DE LEDEN...

2024D25679

Moties

Motie van het lid El Abassi over uitspreken dat de accijnsverhoging vanaf 2026 moet worden teruggedraaid

Motie van het lid El Abassi over uitspreken dat de accijnsverhoging vanaf 2026 moet worden teruggedraaid. 32800-85 19 juni 2024 Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”) MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Plenair (dertigledendebat) -...

2024D25923

Moties

Motie van het lid Van Kent over uitspreken dat er geen vorm van rekeningrijden moet worden ingevoerd

Motie van het lid Van Kent over uitspreken dat er geen vorm van rekeningrijden moet worden ingevoerd. 32800-86 19 juni 2024 Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”) MOTIE VAN HET LID VAN KENT Plenair (dertigledendebat)...

2024D25924

Moties

Motie van het lid Eerdmans over benzineauto's ouder dan 30 jaar een klassiekerstatus geven

Motie van het lid Eerdmans over benzineauto's ouder dan 30 jaar een klassiekerstatus geven. 32800-87 19 juni 2024 Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”) MOTIE VAN HET LID EERDMANS Plenair (dertigledendebat) - Dertigledendebat over de...

2024D25925

Moties

Motie van de leden Piri en Paternotte over van harte ermee instemmen de EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië te starten

Motie van de leden Piri en Paternotte over van harte ermee instemmen de EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië te starten. 36550-V-5 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024...

2024D25927

Moties

Motie van het lid Piri c.s. over de diplomatieke slagkracht middels het postennetwerk in stand houden

Motie van het lid Piri c.s. over de diplomatieke slagkracht middels het postennetwerk in stand houden. 36550-V-4 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging...

2024D25926

Moties

Motie van het lid El Abassi over de motorrijtuigenbelasting bevriezen voor vier jaar

Motie van het lid El Abassi over de motorrijtuigenbelasting bevriezen voor vier jaar. 32800-83 19 juni 2024 Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”) MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Plenair (dertigledendebat) - Dertigledendebat over de...

2024D25921

Moties

Motie van het lid El Abassi over een plan om de torenhoge kosten voor de autobezitter met spoed te verlagen

Motie van het lid El Abassi over een plan om de torenhoge kosten voor de autobezitter met spoed te verlagen. 32800-84 19 juni 2024 Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”) MOTIE VAN HET LID EL...

2024D25922

Moties

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over een project starten met als doel om als Kamer na terugkeer naar het Binnenhof digitaal te gaan stemmen (t.v.v. 36528-14)

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over een project starten met als doel om als Kamer na terugkeer naar het Binnenhof digitaal te gaan stemmen (t.v.v. 36528-14). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 528...

2024D25710

Moties

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Pijpelink over onderzoek doen naar mogelijke problemen bij de verkoop van schoolboeken (t.v.v. 36560-VIII-18)

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Pijpelink over onderzoek doen naar mogelijke problemen bij de verkoop van schoolboeken (t.v.v. 36560-VIII-18). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 560 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van...

2024D25012

Moties

Motie van het lid Ceder over een onafhankelijk onderzoek instellen naar de omvang van langdurig verblijvende ongedocumenteerden in Nederland zonder asielverleden

Motie van het lid Ceder over een onafhankelijk onderzoek instellen naar de omvang van langdurig verblijvende ongedocumenteerden in Nederland zonder asielverleden. Wijziging 35749-12 van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde voorzien in herziening van de regels voor niet...

2024D25648