Moties

Zoekresultaten (54.993)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Kostic

Motie van het lid Kostic. 33576-378 20 juni 2024 Natuurbeleid MOTIE VAN HET LID KOSTIC Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur (CD 17/4) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Transitiefonds wordt geschrapt...

2024D26014

Moties

Motie van de leden Pierik en Van der Plas

Motie van de leden Pierik en Van der Plas. 33576-381 20 juni 2024 Natuurbeleid MOTIE VAN DE LEDEN PIERIK EN VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur (CD 17/4) De Kamer, gehoord...

2024D26017

Moties

Motie van de leden Hirsch en Dobbe over de toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers aan ODA-middelen al in 2024 en voor alle komende jaren met 10% maximeren

Motie van de leden Hirsch en Dobbe over de toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers aan ODA-middelen al in 2024 en voor alle komende jaren met 10% maximeren. 36550-XVII-9 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van...

2024D25790

Moties

Motie van het lid Bamenga c.s. over het voor UNRWA gereserveerde bedrag direct uitkeren

Motie van het lid Bamenga c.s. over het voor UNRWA gereserveerde bedrag direct uitkeren. 36550-XVII-14 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de...

2024D25797

Moties

Motie van het lid Kamminga over onderzoeken hoe Nederland meer gebruik kan maken van delegated cooperation

Motie van het lid Kamminga over onderzoeken hoe Nederland meer gebruik kan maken van delegated cooperation. 36550-XVII-16 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende...

2024D25799

Moties

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een onderzoek naar de effectiviteit van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van economische activiteiten in illegaal door Israël bezet gebied

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een onderzoek naar de effectiviteit van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van economische activiteiten in illegaal door Israël bezet gebied. 36550-XVII-12 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van...

2024D25793

Moties

Motie van de leden Van Baarle en Dobbe over nog dit jaar extra middelen voor UNRWA beschikbaar stellen

Motie van de leden Van Baarle en Dobbe over nog dit jaar extra middelen voor UNRWA beschikbaar stellen. 36550-XVII-13 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25796

Moties

Motie van het lid Dobbe over niet toetreden tot het Verdrag van Aken

Motie van het lid Dobbe over niet toetreden tot het Verdrag van Aken. 36550-XVII-8 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)...

2024D25789

Moties

Motie van het lid Hirsch c.s. over zich inspannen voor daadkrachtige en effectieve toegang tot hulp voor de burgers in Gaza om een einde te maken aan de hongersnood

Motie van het lid Hirsch c.s. over zich inspannen voor daadkrachtige en effectieve toegang tot hulp voor de burgers in Gaza om een einde te maken aan de hongersnood. 36550-XVII-10 19 juni 2024 Wijziging van de...

2024D25791

Moties

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitvoeringsplan om de gereserveerde middelen zo spoedig mogelijk te kunnen benutten voor de wederopbouw van Gaza

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitvoeringsplan om de gereserveerde middelen zo spoedig mogelijk te kunnen benutten voor de wederopbouw van Gaza. Wijziging 36550-XVII-11 van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)...

2024D25792

Moties

Motie van het lid Ram over exportvergunningen voor levering en onderhoud van defensieproducten verstrekken voor de gehele contractduur

Motie van het lid Ram over exportvergunningen voor levering en onderhoud van defensieproducten verstrekken voor de gehele contractduur. 36550-XVII-15 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25798

Moties

Motie van het lid Kamminga over bij de CSDDD-implementatie geen aanvullende nationale regels en restricties inbouwen

Motie van het lid Kamminga over bij de CSDDD-implementatie geen aanvullende nationale regels en restricties inbouwen. 36550-XVII-17 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende...

2024D25800

Moties

Motie van de leden Paternotte en Tseggai over tweejaarlijks rapporteren over de mentale gezondheid van mbo-studenten

Motie van de leden Paternotte en Tseggai over tweejaarlijks rapporteren over de mentale gezondheid van mbo-studenten. 31288-1146 MOTIE Hoger Onderwijs-, VAN DE LEDEN Onderzoek- PATERNOTTE en Wetenschapsbeleid EN TSEGGAI 19 juni 2024 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat...

2024D25696

Moties

Motie van het lid Tseggai over onderzoeken in hoeverre maatwerk mogelijk is voor studenten die hun studie combineren met bijvoorbeeld mantelzorg of topsport

Motie van het lid Tseggai over onderzoeken in hoeverre maatwerk mogelijk is voor studenten die hun studie combineren met bijvoorbeeld mantelzorg of topsport. 31288-1143 19 juni 2024 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid MOTIE VAN HET LID...

2024D25689

Moties

Motie van het lid Tseggai over onderzoeken welke maatregelen de bestaanszekerheid van studenten kunnen bevorderen en financiële stress tegengaan

Motie van het lid Tseggai over onderzoeken welke maatregelen de bestaanszekerheid van studenten kunnen bevorderen en financiële stress tegengaan. 31288-1144 19 juni 2024 MOTIE Hoger Onderwijs-, VAN HET LID Onderzoek- TSEGGAI en Wetenschapsbeleid Plenair (tweeminutendebat) -...

2024D25690