Moties

Zoekresultaten (53.567)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Moties

Motie van het lid Brekelmans c.s. over jaarlijks een migratierapportage opstellen

Motie van het lid Brekelmans c.s. over jaarlijks een migratierapportage opstellen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024...

2024D05694

Moties

Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse ambassade in Israël verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem

Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse ambassade in Israël verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het...

2024D05688

Moties

Motie van het lid Dijk over uitspreken extra geld te willen investeren in volkshuisvesting en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024

Motie van het lid Dijk over uitspreken extra geld te willen investeren in volkshuisvesting en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 25 MOTIE...

2024D05673

Moties

Motie van het lid De Roon over een plan om de exportcontroles naar Iran op te voeren

Motie van het lid De Roon over een plan om de exportcontroles naar Iran op te voeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse...

2024D05689

Moties

Motie van het lid De Roon over disciplinaire maatregelen nemen tegen protesterende ambtenaren van Buitenlandse Zaken

Motie van het lid De Roon over disciplinaire maatregelen nemen tegen protesterende ambtenaren van Buitenlandse Zaken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken...

2024D05691

Moties

Motie van het lid Brekelmans c.s. over binnen de NAVO een dialoog tussen de VS en Europa aanjagen over hoe Europese landen geleidelijk meer strategische militaire capaciteiten kunnen ontwikkelen en overnemen

Motie van het lid Brekelmans c.s. over binnen de NAVO een dialoog tussen de VS en Europa aanjagen over hoe Europese landen geleidelijk meer strategische militaire capaciteiten kunnen ontwikkelen en overnemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2024D05692

Moties

Motie van het lid De Roon over een gepast aantal Marokkaanse diplomaten uitzetten

Motie van het lid De Roon over een gepast aantal Marokkaanse diplomaten uitzetten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het...

2024D05690

Moties

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat bestaanszekerheid expliciet moet worden betrokken bij de komende informatieronde

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat bestaanszekerheid expliciet moet worden betrokken bij de komende informatieronde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 24 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld...

2024D05672

Moties

Motie van het lid Eerdmans over werk maken van een rechts kabinet

Motie van het lid Eerdmans over werk maken van een rechts kabinet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 27 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 14 februari 2024 De Kamer...

2024D05675

Moties

Motie van de leden Brekelmans en Veldkamp over het inrichten van een geopolitieke raad

Motie van de leden Brekelmans en Veldkamp over het inrichten van een geopolitieke raad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor...

2024D05693

Moties

Motie van het lid Dijk over de regering opdragen met een voorstel te komen om het koopkrachtverlies van de laagste inkomens te herstellen

Motie van het lid Dijk over de regering opdragen met een voorstel te komen om het koopkrachtverlies van de laagste inkomens te herstellen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 23...

2024D05671

Moties

Motie van het lid Wilders over het aanwijzen van de heer K. Putters als informateur met als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een vruchtbare politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag en deze opdracht binnen vier weken af te ronden

Motie van het lid Wilders over het aanwijzen van de heer K. Putters als informateur met als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een vruchtbare politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag en deze opdracht...

2024D05670

Moties

Motie van het lid Dijk over zo snel mogelijk een miljonairsbelasting invoeren en dit onderdeel laten zijn van het nieuwe regeerakkoord

Motie van het lid Dijk over zo snel mogelijk een miljonairsbelasting invoeren en dit onderdeel laten zijn van het nieuwe regeerakkoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 26 MOTIE VAN...

2024D05674

Moties

Gewijzigde motie van het lid Welzijn c.s. over afspraken maken met woningcorporaties over woningdelen, woningsplitsen, aanplakken en optoppen (t.v.v. 32847-1146)

Gewijzigde motie van het lid Welzijn c.s. over afspraken maken met woningcorporaties over woningdelen, woningsplitsen, aanplakken en optoppen (t.v.v. 32847-1146). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1153...

2024D05131

Moties

Gewijzigde motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (t.v.v. 36410-X-64)

Gewijzigde motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (t.v.v. 36410-X-64). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 X Vaststelling van de...

2024D04587