Moties

Zoekresultaten (53.578)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Moties

Motie van het lid Bikker c.s. over de WRR vragen om voor een aantal grootschalige transities opnieuw het publieke belang te definiëren

Motie van het lid Bikker c.s. over de WRR vragen om voor een aantal grootschalige transities opnieuw het publieke belang te definiëren. 29023-471 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. Plenair...

2024D07015

Moties

Motie van het lid Sneller over met universiteiten en bedrijfsleven een voorstel uitwerken voor een rentmeestervennootschapsbedrijfsmodel

Motie van het lid Sneller over met universiteiten en bedrijfsleven een voorstel uitwerken voor een rentmeestervennootschapsbedrijfsmodel. 29023-472 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID SNELLER Plenair (debat) - Debat op hoofdlijnen over democratische...

2024D07016

Moties

Motie van het lid Dijk over het Tijdelijk Noodfonds Energie publiek uitvoeren

Motie van het lid Dijk over het Tijdelijk Noodfonds Energie publiek uitvoeren. 29023-467 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID DIJK Plenair (debat) - Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen...

2024D07011

Moties

Motie van het lid Kröger over in kaart brengen hoe coöperaties verder aangejaagd kunnen worden om een belangrijke rol te spelen in sectoren met een publiek belang

Motie van het lid Kröger over in kaart brengen hoe coöperaties verder aangejaagd kunnen worden om een belangrijke rol te spelen in sectoren met een publiek belang. 29023-468 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN...

2024D07012

Moties

Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van het openbaar vervoer niet meer wettelijk verplicht stellen

Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van het openbaar vervoer niet meer wettelijk verplicht stellen. 29023-463 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID DIJK Plenair (debat) - Debat op hoofdlijnen over...

2024D07007

Moties

Motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiënten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen

Motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiënten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen. 29023-466 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID DIJK Plenair (debat) - Debat op hoofdlijnen...

2024D07010

Moties

Motie van het lid Dijk over een masterplan uitwerken waarmee publieke diensten weer publiek georganiseerd kunnen worden

Motie van het lid Dijk over een masterplan uitwerken waarmee publieke diensten weer publiek georganiseerd kunnen worden. 29023-462 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID DIJK Plenair (debat) - Debat op hoofdlijnen over...

2024D07006

Moties

Motie van de leden Kröger en Dijk over obstakels voor het oprichten van lokale energiebedrijven in kaart brengen

Motie van de leden Kröger en Dijk over obstakels voor het oprichten van lokale energiebedrijven in kaart brengen. 29023-469 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN DE LEDEN KROGER EN DlJK Plenair (debat) - Debat...

2024D07013

Moties

Motie van het lid Kröger over nog dit jaar ervoor zorgen dat de warmtetarieven gebaseerd zijn op reële kosten

Motie van het lid Kröger over nog dit jaar ervoor zorgen dat de warmtetarieven gebaseerd zijn op reële kosten. 29023-470 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID KROGER Plenair (debat) - Debat op...

2024D07014

Moties

Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen

Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen. 29023-464 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID DIJK Plenair (debat) - Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap...

2024D07008

Moties

Motie van het lid Dijk over instemmingsrecht invoeren voor huurders bij sloop en verkoop van de woning waarin zij leven

Motie van het lid Dijk over instemmingsrecht invoeren voor huurders bij sloop en verkoop van de woning waarin zij leven. 29023-465 97 februari 2024 Voorzienings- leveringszekerheid energie MOTIE VAN HET LID DIJK Plenair (debat) - Debat...

2024D07009

Moties

Motie van het lid Beckerman over onderzoek doen naar het oprichten van een fonds dat voortbouwt op het Kolenfonds

Motie van het lid Beckerman over onderzoek doen naar het oprichten van een fonds dat voortbouwt op het Kolenfonds. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij...

2024D05793

Moties

Motie van de leden Erkens en Grinwis over een voorstel uitwerken over hoe de leveringszekerheid van stroom na 2030 versterkt kan worden

Motie van de leden Erkens en Grinwis over een voorstel uitwerken over hoe de leveringszekerheid van stroom na 2030 versterkt kan worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod...

2024D05791

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127)

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2024D05435

Moties

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-30)

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-30). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 31 TWEEDE...

2024D05797