Brieven regering

Zoekresultaten (77.747)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand. mensen met financiële problemen of schulden. Daarom is in samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute een pilot gestart rondom het ontwikkelen van een gids op Geldfit.nl. Hiermee worden mensen met schuldenproblematiek of...

2024D06814

Brieven regering

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan PV NAVO en PV EU

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan PV NAVO en PV EU. 2024D06797 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor...

2024D06797

Brieven regering

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023. Algemene Hierbij informeer ik uw Kamer over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: algemene vergadering) van Railinfratrust B.V. (enig aandeelhouder van ProRail B.V.) en ProRail B.V. die heeft...

2024D06795

Brieven regering

Regeling Bibob-formulieren 2024

Regeling Bibob-formulieren 2024. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE VEILIGHEID EN BESTUUR  DATUM 26 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5189802 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE VEILIGHEID EN BESTUUR  DATUM 26 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5189802 Pagina van 1...

2024D06804

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Reactie op Commissiebrief met verzoek om reactie op rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ Onderzoek en...

2024D06847

Brieven regering

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Beckerman over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer (Kamerstuk 36197-18)

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Beckerman over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer (Kamerstuk 36197-18). Appreciatie Tijdens de...

2024D06787

Brieven regering

Wenselijkheid zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven bij financieel-economische criminaliteit

Wenselijkheid zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven bij financieel-economische criminaliteit.

2024D06819

Brieven regering

Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets. Toepassing In navolging van de brief betreffende de regeling met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake bulkdatasets, welke door de minister van Binnenlandse Zaken en...

2024D06706

Brieven regering

Meerjarig financieel overzicht ICT budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028

Meerjarig financieel overzicht ICT budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028. Hierbij bieden wij u het meerjarig financieel overzicht van ICT-budgetten van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan. Met deze opgave geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken invulling...

2024D06799

Brieven regering

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024. Verzamelbrief Met deze brief wordt u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), geïnformeerd over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van 17 januari 2024 en over...

2024D06836

Brieven regering

Kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk

Kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk. een toevoeging ten opzichte van het Raadsakkoord. De criteria zijn beschreven in de verordening en zien er onder andere op toe dat de hervormingen en investeringstoezeggingen moeten bijdragen aan het verbeteren van...

2024D06792

Brieven regering

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'. een ruimtelijke kalibratiemethode om de berekende ammoniakconcentraties te corrigeren naar de metingen. Deze nieuwe methode zal worden toegepast op zowel de huidige kaarten als die uit het verleden. Deze kunnen dan...

2024D06742

Brieven regering

Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving. vergelijkbaar waren, zo blijkt uit de recente cijfers van het CBS. Huishoudens isoleren volop, installeren zonnepanelen of schaffen een (hybride) warmtepomp aan. In deze brief breng ik u graag op de hoogte...

2024D06774

Brieven regering

Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf. 29362 Modernisering van de overheid Nr. 351 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 In...

2024D06829

Brieven regering

Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment

Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 673 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over...

2024D06855