Brieven regering

Zoekresultaten (78.596)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Publicatie scenariostudie en monitoring bouwgrondstoffenwinning

Publicatie scenariostudie en monitoring bouwgrondstoffenwinning. Publicatie In mijn brief van 29 december 2023 heb ik aangegeven dat ik met betrekking tot de zand- en grindwinning in Nederland de resultaten van de scenariostudie, het monitoringsprogramma en de...

2024D16769

Brieven regering

Aanpak van antisemitisme en extra maatregelen

Aanpak van antisemitisme en extra maatregelen. is het belangrijk dat dit wetsvoorstel snel verder in behandeling wordt genomen. Uit de rechtspraktijk zijn de regering geen signalen bekend dat het ontbreken van een specifieke discriminatiegrond “antisemitisme” de...

2024D16674

Brieven regering

Openbaar jaarverslag 2023 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

Openbaar jaarverslag 2023 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).

2024D16697

Brieven regering

Appreciatie van de motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet (Kamerstuk 24515-742)

Appreciatie van de motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet (Kamerstuk 24515-742). Appreciatie op motie van de leden Palmen en Mohandis over de...

2024D16668

Brieven regering

Verkoop Abellio Duitsland

Verkoop Abellio Duitsland.

2024D16706

Brieven regering

Appreciatie motie lid Daniëlle Jansen c.s. onderzoek excessieve vergoedingen (Kamerstuk 36410-XVI-148)

Appreciatie motie lid Daniëlle Jansen c.s. onderzoek excessieve vergoedingen (Kamerstuk 36410-XVI-148). Op 18 april jl. vond een dertigledendebat plaats over private equity in de zorg. In verband met de te verwachte stemmingen over de moties die...

2024D16670

Brieven regering

Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen

Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen. Stand Op 25 september 2022 hebben de minister van Justitie en Veiligheid en mijn ambtsvoorganger de beleidsagenda voor de aanpak van witwassen aan uw Kamer gestuurd.1 Een stevige inzet op...

2024D16655

Brieven regering

Clingendael rapport over Cloud

Clingendael rapport over Cloud. Clingendael rapport over Cloud Op verzoek van de vaste commissie voor Digitale Zaken bied ik u hierbij een olicp y brief over Cloudsoevereiniteit aan, uitgebracht door Instituut Clingendael op 1 maart 2024...

2024D16629

Brieven regering

Brochure ‘DMP bij de Tijd 2.0’ – actualisatie Defensie Materieel Proces

Brochure ‘DMP bij de Tijd 2.0’ – actualisatie Defensie Materieel Proces. Brochure Het mondiale veiligheidsbeeld blijft verslechteren, met een toenemende dreiging voor Europa en Nederland als gevolg. Defensie investeert daarom fors om achterstanden in te lopen...

2024D16700

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Flach over bezien of het grensbedrag voor werkzaamheden die het CBS kan uitvoeren voor derden kan worden verhoogd naar € 33.000 (Kamerstuk 32637-611)

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Flach over bezien of het grensbedrag voor werkzaamheden die het CBS kan uitvoeren voor derden kan worden verhoogd naar € 33.000 (Kamerstuk 32637-611). Reactie Op 5...

2024D16639

Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over 'behandeling van verstandelijk gehandicapte mensen'

Reactie op verzoek commissie over 'behandeling van verstandelijk gehandicapte mensen'.

2024D16665

Brieven regering

Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid. INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEID STRATEGIE, KWALITEIT & BEDRIJFSVOERING  DATUM 18 APRIL 2024 ONS KENMERK 5394103 INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEID STRATEGIE, KWALITEIT & BEDRIJFSVOERING  DATUM 18 APRIL 2024 ONS KENMERK 5394103...

2024D16641

Brieven regering

Rapporten discriminatiecijfers 2023

Rapporten discriminatiecijfers 2023. Kamerbrief bij aanbieding van rapporten discriminatiecijfers 2023 Datum 23 april 2024 Betreft Kamerbrief bij aanbieding van rapporten discriminatiecijfers 2023 DGOBDR Constitutionele Zaken & Wetgeving Turfmarkt 147 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl...

2024D16620

Brieven regering

Lijst van vragen en antwoorden over de aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee (Kamerstuk 29521-478) en over de inzet van Zr. MS. Karel Doorman in de Rode Zee (Kamerstuk 29521-479)

Lijst van vragen en antwoorden over de aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee (Kamerstuk 29521-478) en over de inzet van Zr. MS. Karel Doorman in de Rode Zee (Kamerstuk 29521-479). Totaallijst feitelijke vragen Aanvullende...

2024D16688