Amendementen

Zoekresultaten (12.657)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 14 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 14 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid...

2016D46309

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Koser Kaya ter vervanging van nr. 16 over voldoende fosfaatruimte als voorwaarde voor de verkrijging van fosfaatrechten

Gewijzigd amendement van het lid Koser Kaya ter vervanging van nr. 16 over voldoende fosfaatruimte als voorwaarde voor de verkrijging van fosfaatrechten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in...

2016D46260

Amendementen

Amendement van het lid Recourt c.s. over mediation in het strafrecht

Amendement van het lid Recourt c.s. over mediation in het strafrecht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar...

2016D46129

Amendementen

Amendement van het lid Voordewind c.s. over de landelijke voorziening vreemdelingen

Amendement van het lid Voordewind c.s. over de landelijke voorziening vreemdelingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar...

2016D46305

Amendementen

Amendement van het lid Koser Kaya over een impuls aan de anti-discriminatie-agenda van de regering

Amendement van het lid Koser Kaya over een impuls aan de anti-discriminatie-agenda van de regering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en...

2016D46184