Amendementen

Zoekresultaten (12.657)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Bikker over het vervroegen van de definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningerveld naar 1 mei 2024

Amendement van het lid Bikker over het vervroegen van de definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningerveld naar 1 mei 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 441 Wijziging van de Gaswet en...

2024D04690

Amendementen

Amendement van de leden Ellian en Wilders over uitbreiding van hoogbeveiligde cellencapaciteit in Vught

Amendement van de leden Ellian en Wilders over uitbreiding van hoogbeveiligde cellencapaciteit in Vught. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)...

2024D04575

Amendementen

Amendement van het lid Boswijk c.s. over financiering van het Veteranen Search Team

Amendement van het lid Boswijk c.s. over financiering van het Veteranen Search Team. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar...

2024D04263

Amendementen

Amendement van het lid Bikker over extra middelen voor de aanpak Samen tegen mensenhandel

Amendement van het lid Bikker over extra middelen voor de aanpak Samen tegen mensenhandel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)...

2024D04306

Amendementen

Amendement van de leden Bikker en Diederik van Dijk over een reparatie van het indexatiegat voor vrijwilligersorganisaties in het gevangeniswezen

Amendement van de leden Bikker en Diederik van Dijk over een reparatie van het indexatiegat voor vrijwilligersorganisaties in het gevangeniswezen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het...

2024D04305

Amendementen

Amendement van het lid Diederik van Dijk over budget voor de uitvoering van het Werkplan Antisemitismebestrijding 2022-2025

Amendement van het lid Diederik van Dijk over budget voor de uitvoering van het Werkplan Antisemitismebestrijding 2022-2025. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie...

2024D04307

Amendementen

Amendement van het lid Boswijk over middelen voor de financiering van het Veteranen Search Team

Amendement van het lid Boswijk over middelen voor de financiering van het Veteranen Search Team. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid...

2024D03903

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Stoffer ter vervanging van nr. 18 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding in het buitenland

Gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Stoffer ter vervanging van nr. 18 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding in het buitenland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van...

2024D03774

Amendementen

Amendement van het lid Dijk over het afschaffen van het eigen risico

Amendement van het lid Dijk over het afschaffen van het eigen risico. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 357 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en...

2024D03323

Amendementen

Amendement van het lid Ceder ter vervanging van nr. 17 over extra middelen voor noodhulp

Amendement van het lid Ceder ter vervanging van nr. 17 over extra middelen voor noodhulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor...

2024D03449

Amendementen

Amendement van het lid Ceder over extra middelen voor noodhulp

Amendement van het lid Ceder over extra middelen voor noodhulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 Nr. 17...

2024D03448

Amendementen

Amendement van het lid Flach over extra middelen voor de ecoregeling

Amendement van het lid Flach over extra middelen voor de ecoregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het...

2024D03321

Amendementen

Amendement van het lid Bromet c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland

Amendement van het lid Bromet c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het...

2024D03342

Amendementen

Amendement van het lid Bromet over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland

Amendement van het lid Bromet over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

2024D03339

Amendementen

Amendement van de leden Vedder en Grinwis ter vervanging van nr. 26 over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers

Amendement van de leden Vedder en Grinwis ter vervanging van nr. 26 over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het...

2024D03334