Kamerstukken

Zoekresultaten (27)

U zoekt op ‘Klimaatsceptisch’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Toekomst van TenneT Duitsland

zuiver te voeren. Ik heb zelden een zo hard nee schuddende minister voor Klimaat en Energie in vak-K gezien als tijdens de inbreng van GroenLinks. Laten we dat bewaren voor de inbreng van de meer klimaatsceptische...

2023D30239

Plenaire verslagen

85e vergadering, donderdag 25 mei 2023

85e vergadering, donderdag 25 mei 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Strategische keuzes bereikbaarheid; Verduurzaming luchtvaart; Verduurzaming industrie; Toekomst van TenneT Duitsland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; Sluiting;

Kamervragen

Nader antwoord op vragen van de leden Sienot en Van der Lee over het rapport van ENCO

nieuws-achtergrond/pro-kernenergie-waar-haalt-wiebesdat-advies-ineens-vandaan~b36fd0ac/) Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2 Vraag 12 In een webinar van Foratom (de Europese nucleaire brancheorganisatie) wordt de Nederlandse consultant M. van der Borst, voorzitter van de Dutch Nuclear Society, betrokken bij de klimaatsceptische...

2021D21147

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 april 2021, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

32 813, nr. 688 19 De voorzitter: Oké. U houdt het spannend voor ons. De heer Bouljakar. De heer Boulakjar (D66): Boulakjar, voorzitter. De voorzitter: Excuus. De heer Boulakjar (D66): Het is u vergeven. JA21 geeft...

2021D15866

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Sienot en Van der Lee over het rapport van ENCO

de LCOE uit te rekenen en systeemkosten nader in beeld te brengen. Vraag 12 In een webinar van Foratom (de Europese nucleaire brancheorganisatie) wordt de Nederlandse consultant M. van der Borst, voorzitter van de Dutch Nuclear...

2020D48794

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sienot en Van der Lee over het ENCO rapport

Aanhangsel 2 Vraag 12 In een webinar van Foratom (de Europese nucleaire brancheorganisatie) wordt de Nederlandse consultant M. van der Borst, voorzitter van de Dutch Nuclear Society, betrokken bij de klimaatsceptische website De Groene Rekenkamer en...

2020D44336

Kamervragen

Het ENCO rapport

stelt dat het bureau geen ervaring heeft met het modelleren van energiesystemen?3 Vraag 12 In een webinar van Foratom (de Europese nucleaire brancheorganisatie) wordt de Nederlandse consultant M. van der Borst, voorzitter van de Dutch Nuclear...

2020D42730

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het artikel 'Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie'

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het artikel 'Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie'. Deelt u mede daarom de mening dat om deze reden, het kabinet haar...

2020D11695

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

artikelen genoemde klimaatscepticus, waarvan het doel was om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens 3 Follow The Money, 25 februari 2020, «Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld...

2020D11696

Kamervragen

Het artikel ‘Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie’

Het artikel ‘Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie’. Vraag 10 Hoe worden informatieconsumenten geattendeerd op onwetenschappelijke praktijken (zoals kersen plukken, het delen van zombie-argumenten – wetenschappelijke inzichten die al...

2020D08020

Kamervragen

Het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

Amoco, ANWB, Bayer, Bovag, DSM, Fluor Daniel, Foundation BBMB, Gasunie, Hoogovens/Tata Steel, IISI, ING, 3 Follow The Money, 25 februari 2020, «Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie» (https://www.ftm.nl/artikelen/clintel-klimaatscepticifossiele-industrie) 4...

2020D08014

Overige Kamerstukken

WRR Filantropie op de grens van Overheid en Markt

Ter rechterzijde vinden we onder anderen de gebroeders Koch, die met hun vergaarde oliemiljarden steun verlenen aan de aartsconservatieve Tea Party in Amerika en allerhande klimaatsceptische organisaties. Overheden worstelen met het dilemma dat deze mobilisatie van...

2019D41957

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2019, over de Wereldbank

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2019, over de Wereldbank. U begrijpt dat ik daar mijn zorgen over heb bij de kandidaten die eventueel door de VS-administratie voorgedragen worden. Wat D66 betreft laten...

2019D15131

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2018, over Wetenschapsbeleid

wel heel ongelukkig gekozen wat ons betreft, juist in het licht van die linkse bias in de wetenschap. Die mars was namelijk een directe reactie op het aantreden van president Trump in de Verenigde Staten. De...

2018D33400

Brieven regering

Reactie op amendementen op de ontwerpbegroting 2014 van IenM

discussies wordt onderschreven dat Climate Dialogue een uniek project is dat bezoekers met tegengestelde opinies trekt, zoals zowel blijkt uit de publieke commentaren op de blog als het doorlinken vanuit blogs uit het gehele spectrum van...

2013D48919

Kamervragen

Antwoord vragen De Mos over het bericht ‘Vergaande acties tegen opwarming zijn onnodig’

1 Ja. Vraag 2 Wat is uw oordeel over het feit dat vooraanstaande wetenschappers stellen dat er geen overtuigende wetenschappelijke argumenten zijn voor drastische actie om de wereldeconomie «koolstofvrij» te maken? Kunt u in uw oordeel...

2012D12829

Kamervragen

Het bericht ‘Vergaande acties tegen opwarming zijn onnodig’

vooraanstaande wetenschappers stellen dat er geen overtuigende wetenschappelijke argumenten zijn voor drastische actie om de wereldeconomie «koolstofvrij» te maken? Kunt u in uw oordeel het feit meenemen dat deze groep klimaatsceptische wetenschappers alsmaar groter wordt? Vraag...

2012D06664

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2011, inzake klimaatbeleid en biobrandstoffen

akkoord zonder deze dubieuze escaperoutes. Ik ben bang dat ook de PvdD zich een beetje moet voegen naar wat de PVV-fractie altijd zegt: blijf maar thuis, beste staatssecretaris. Dat is niet omdat wij opeens klimaatsceptisch zijn...

2012D00101

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 juni 2011, inzake de Milieuraad d.d. 21 juni 2011

over CO2. Daar zit een groot verschil in. Misschien kunnen we de heer Dijkgraaf vragen om dit te onderzoeken. Vandaar dat de VVD in de vorige periode een motie heeft ingediend om ervoor te zorgen dat...

2011D33878

Kamervragen

Antwoord vragen De Mos over het bericht ‘Gaat de zon de broeikas stoppen?’

on Climate Change (IPCC) of van organisaties en personen die aan het IPCC verwant zijn, ook wetenschappers als Prof. dr. C. de Jager en Dr. Van Geel op uw ministerie uit te nodigen om hun klimaatsceptische...

2011D18880

Kamervragen

Het bericht "Gaat de zon de broeikas stoppen"

of van organisaties en personen die aan het IPCC verwant zijn, ook wetenschappers als Prof. dr. C. de Jager en Dr. Van Geel op uw ministerie uit te nodigen om hun klimaatsceptische verhaal op zijn minst...

2011D12470

Commissieverslagen

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 19 april 2010, over het klimaatonderzoek IPCC

Hij heeft ooit gesteld dat klimaatsceptici twijfelzaaiers zijn aan wie de toegang tot de media ontzegd dient te worden. Is hij die mening, na alle fouten bij IPCC, nog steeds toegedaan? Mijn tweede vraag stel ik...

2010D20446

Overige Kamerstukken

Spoeddebat over nieuwe fouten in een klimaatrapport

het IPCC. Bij het KNMI bestaat nu bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich op te geven. Er is dus een heel open manier voor de bureaus om aan namen te komen. Wetenschappers worden uiteindelijk geselecteerd op grond...

2010D12599

Overige Kamerstukken

Afschrift volledige tekst

voortbrengt. Dit vergt openheid van de kant van de wetenschappers. Wat kunnen ze met zekerheid vaststellen? Over welke zaken zijn ze om welke reden onzeker? In staat zijn onzekerheden te benoemen en ermee om te gaan...

2010D09620