Kamerstukken

Zoekresultaten (468.052)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022. 1 Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie heeft in de periode tussen 7 september 2022 en 14 september 2021 de volgende voor deze vaste commissie relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende

2022D32201

Overige Kamerstukken

Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk

Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 28 september 2022 betreft Rode draden uit onze onderzoeken naar de

2022D38072

Overige Kamerstukken

Beslisnota's bij Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Beslisnota's bij Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren.

2022D38174

Overige Kamerstukken

Conceptregeling Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, houdende wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren in verband met een éénjarige verlening.

Conceptregeling Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, houdende wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren in verband met een éénjarige verlening..

2022D38173

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - verzoek aan minister J&V toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing over Fiche: richtlijn ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen

Aan bewindspersoon - verzoek aan minister J&V toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing over Fiche: richtlijn ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.jv@tweedekamer.nl Commissie J&V Aan de minister van Justitie en Veiligheid Ministerie

2022D38140

Brieven regering

Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren. Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 33421114 Hierbij bied ik u aan de

2022D38172

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 28 september 2022

5e vergadering, woensdag 28 september 2022; Opening; Mededelingen; Financiële markten; Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief; Veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte;

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium. In reactie op uw verzoek d.d. 5 juli jl. informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel (35925 XVII, nr. 23), de gewijzigde

2022D38153

Overige Kamerstukken

Besluit van tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Besluit van tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur).

2022D38163

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

Beslisnota bij stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium.

2022D38154

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij brief Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Beslisnota bij brief Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur).

2022D38164

Brieven regering

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur). Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur) Datum 28 september 2022 Betreft Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

2022D38162

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen inzake het nemen van beleggingsrisico door universiteitsfondsen

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen inzake het nemen van beleggingsrisico door universiteitsfondsen.

2022D38159

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico. Onze referentie 34039306 Pagina van 2 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 september 2022 Betreft

2022D38158

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën inclusief Nationale Schuld

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën inclusief Nationale Schuld. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 28 september 2022 betreft

2022D38071

Naar boven