Kamerstukken

Zoekresultaten (464.112)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Overige Kamerstukken

Verslag van een politieke dialoog over de digitale euro

Verslag van een politieke dialoog over de digitale euro. 34 463 Politieke Dialoog met de Europese Commissie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN POLITIEKE DIALOOG Vastgesteld 8 augustus 2022 De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 13 juni 2022 in het kader van een politieke dialoog een brief met vragen over de digitale euro. De Europese Commissie heeft op

2022D32239

Overige Kamerstukken

Brief politieke dialoog voor de Europese Commissie over de digitale euro

Brief politieke dialoog voor de Europese Commissie over de digitale euro.

2022D32241

Overige Kamerstukken

Brief van de Europese Commissie over de digitale euro

Brief van de Europese Commissie over de digitale euro.

2022D32240

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Bevers over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Bevers over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'. De vragen van de leden Van den Hil en Bevers (beiden VVD) over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'

2022D32238

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg. De vragen van het lid Mohandis (PvdA) over diplomafraude in de zorg (2022Z15180) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo

2022D32235

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Staaij en Bisschop over antwoorden op vragen van het lid Sylvana Simons over genderdysforie bij GGD’s, huisartsenpraktijken en apotheken

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Staaij en Bisschop over antwoorden op vragen van het lid Sylvana Simons over genderdysforie bij GGD’s, huisartsenpraktijken en apotheken. AH 3642 2022Z15099 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 5 augustus 2022) De vragen van de leden Van der Staaij en

2022D32202

Wetsvoorstellen

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen.

Indiener J.M.P. van der Laan
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36178

Indiener J.M.P. van der Laan
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

Advies RvdR

Advies RvdR.

2022D32221

Overige Kamerstukken

Advies politie

Advies politie.

2022D32219

Overige Kamerstukken

Advies Bonaire

Advies Bonaire.

2022D32218

Overige Kamerstukken

Advies NvvR

Advies NvvR.

2022D32220

Overige Kamerstukken

Consultatie wetsvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen CIO

Consultatie wetsvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen CIO.

2022D32222

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. 36 178 Voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie

2022D32207

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. 36 178 Voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie

2022D32206

Naar boven