Kamerstukken

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Het voorliggende wetsvoorstel betreft enkel het kader dat geldt in de uitzonderlijke situatie dat een woningcorporatie onverhoopt in financiƫle problemen is gekomen, die bovendien niet zelfdstandig door die woningcorporatie kunnen worden opgelost. De rol van de woningcorporaties in de volkshuistelijke opgaven

2022D23247

Naar boven