Brieven regering

Zoekresultaten (77.749)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Voortgang Digital Trust Center en CSIRT-DSP

Voortgang Digital Trust Center en CSIRT-DSP. de motie van het lid Rajkowski c.s. waarin de regering wordt verzocht «om in samenwerking met het DTC, brancheorganisaties en regionale partners een structurele cyber oefenagenda te ontwikkelen met daarin...

2023D07875

Brieven regering

Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 293 Primair Onderwijs 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 658 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D07856

Brieven regering

Stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan (CMP1)

Stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan (CMP1). het opstellen van een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD is van 25 mei tot en met 5 juli 2022 ter inzage gelegd in een zienswijzeprocedure waarbij...

2023D08001

Brieven regering

Stand van zaken over de aangenomen motie van de leden Werner en Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen (Kamerstuk 36200-VIII-167)

Stand van zaken over de aangenomen motie van de leden Werner en Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen (Kamerstuk 36200-VIII-167). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VIII...

2023D07962

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie over wijzigingen Programma van Eisen nieuwe Hoofdrailnetconcessie naar aanleiding van twee commissiedebatten op 1 november 2022

Uitstel beantwoording vragen commissie over wijzigingen Programma van Eisen nieuwe Hoofdrailnetconcessie naar aanleiding van twee commissiedebatten op 1 november 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1091 BRIEF...

2023D07963