Moties

Zoekresultaten (88)

U zoekt op ‘35925-XVI’ U zoekt in Kamerstukken, Moties, Tot en met 30/11/2021

Moties

Motie van het lid Simons over drastische verbeteringen van de jeugdzorg in de hervormingsagenda

Motie van het lid Simons over drastische verbeteringen van de jeugdzorg in de hervormingsagenda. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 94 MOTIE VAN HET LID SIMONS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer,

2021D40580

Moties

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg

2021D46756

Moties

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een verbetering van de beloning in de zorg waarbij de loonkloof wordt gedicht

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een verbetering van de beloning in de zorg waarbij de loonkloof wordt gedicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. Voorgesteld

2021D40540

Moties

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. Voorgesteld 28 oktober

2021D40573

Moties

Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925-XVI-92)

Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925-XVI-92). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

2021D41153

Moties

Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz

Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 87 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord

2021D40572

Moties

Motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg ten minste tot 31 december 2022 aanhouden

Motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg ten minste tot 31 december 2022 aanhouden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN

2021D40578

Moties

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van belemmeringen in de Zorgverzekeringswet omtrent preventie

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van belemmeringen in de Zorgverzekeringswet omtrent preventie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 42 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES Voorgesteld

2021D40524

Moties

Motie van het lid Tellegen over het breder toepassen van de resultaten van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten

Motie van het lid Tellegen over het breder toepassen van de resultaten van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 43 MOTIE VAN HET

2021D40525

Moties

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN AUKJE

2021D40536

Moties

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG

2021D40535

Moties

Motie van het lid Tellegen over het sturen op preventie en kwaliteit in de langdurige zorg

Motie van het lid Tellegen over het sturen op preventie en kwaliteit in de langdurige zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 45 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer,

2021D40526

Moties

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN BIKKER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer,

2021D40532

Moties

Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen

Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 124 MOTIE VAN HET LID SAHLA

2021D46750

Moties

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN KUIKEN Voorgesteld

2021D46733

Naar boven