Moties

Zoekresultaten (47.093)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Kuzu over voorstellen om de prijs van hulpmiddelen die door de arts worden voorgeschreven naar beneden te brengen of te maximeren (t.v.v. 29689-1157)

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Kuzu over voorstellen om de prijs van hulpmiddelen die door de arts worden voorgeschreven naar beneden te brengen of te maximeren (t.v.v. 29689-1157). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1163 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN KUZU TER

2022D30119

Moties

Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over bij de aanschaf van de onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 27830-368)

Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over bij de aanschaf van de onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 27830-368). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 27 830 Materieelprojecten Nr. 371 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN EPPINK EN VAN

2022D30145

Moties

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (t.v.v. 30234-318)

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (t.v.v. 30234-318). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 321 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S. TER VERVANGING VAN DIE

2022D30237

Moties

Gewijzigde motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor warmtepompen in het Belastingplan 2023 (t.v.v. 35925-XV-138)

Gewijzigde motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor warmtepompen in het Belastingplan 2023 (t.v.v. 35925-XV-138). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 Nr. 152 GEWIJZIGDE MOTIE VAN

2022D29696

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over een waakvlamscenario nastreven (t.v.v. 33529-1049)

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over een waakvlamscenario nastreven (t.v.v. 33529-1049). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 529 Gaswinning Nr. 1055 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1049 Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D29689

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over het afschaffen van de belastingvrijstelling op kolen (t.v.v. 29023-332)

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over het afschaffen van de belastingvrijstelling op kolen (t.v.v. 29023-332). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 335 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 332 Voorgesteld 7 juli

2022D29634

Moties

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over prevalentieonderzoek een grotere rol geven bij het vervolgonderzoek naar veiligheidsbeleving (t.v.v. 31015-260)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over prevalentieonderzoek een grotere rol geven bij het vervolgonderzoek naar veiligheidsbeleving (t.v.v. 31015-260). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 015 Kindermishandeling Nr. 261 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 260 Voorgesteld 7

2022D29722

Moties

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Nijboer over het bewijsvermoeden van toepassing laten zijn in relatie tot de gasopslag bij Grijpskerk (t.v.v. 33529-1047)

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Nijboer over het bewijsvermoeden van toepassing laten zijn in relatie tot de gasopslag bij Grijpskerk (t.v.v. 33529-1047). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 529 Gaswinning Nr. 1054 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1047

2022D29674

Moties

Gewijzigde motie van de leden Wuite en Van Raan over het organiseren van een Koninkrijksconferentie in 2023 (t.v.v. 36100-IV-11)

Gewijzigde motie van de leden Wuite en Van Raan over het organiseren van een Koninkrijksconferentie in 2023 (t.v.v. 36100-IV-11). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 100 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WUITE EN VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT

2022D29641

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over een neutrale rol voor de gezaghebber(s) bij vergunningverleningen en bestemmingsplanwijzigingen (t.v.v. 36100-IV-13)

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over een neutrale rol voor de gezaghebber(s) bij vergunningverleningen en bestemmingsplanwijzigingen (t.v.v. 36100-IV-13). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 100 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

2022D29925

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Sylvana Simons over in 2023 een gelijkwaardig sociaal minimum invoeren voor Bonaire, Statia en Saba (t.v.v. 36100-IV-16)

Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Sylvana Simons over in 2023 een gelijkwaardig sociaal minimum invoeren voor Bonaire, Statia en Saba (t.v.v. 36100-IV-16). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 100 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN

2022D29928

Moties

Gewijzigde motie van de leden Ceder en El Yassini over het herhaaldelijk starten van een uitzendbureau na grove overtredingen niet zonder meer mogelijk doen zijn (t.v.v. 29861-90)

Gewijzigde motie van de leden Ceder en El Yassini over het herhaaldelijk starten van een uitzendbureau na grove overtredingen niet zonder meer mogelijk doen zijn (t.v.v. 29861-90). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid Nr. 93 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN EL YASSINI TER

2022D29361

Moties

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een plan om problemen te voorkomen bij gezinnen met achterstanden op de energierekening (t.v.v. 36120-32)

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een plan om problemen te voorkomen bij gezinnen met achterstanden op de energierekening (t.v.v. 36120-32). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 Voorjaarsnota 2022 Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32 Voorgesteld 7

2022D29363

Moties

Gewijzigde motie van het lid Dassen over het verhogen van de zorgtoeslag via een verdubbeling aan zorgtoeslagontvangers (t.v.v. 36120-25)

Gewijzigde motie van het lid Dassen over het verhogen van de zorgtoeslag via een verdubbeling aan zorgtoeslagontvangers (t.v.v. 36120-25). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 Voorjaarsnota 2022 Nr. 33 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DASSEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 25 Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer,

2022D29697

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over het budget van 33 miljoen euro voor de stilligregeling maximaal ophogen met middelen vanuit het ERMZV

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over het budget van 33 miljoen euro voor de stilligregeling maximaal ophogen met middelen vanuit het ERMZV. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN STOFFER Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D30357

Naar boven