Moties

Zoekresultaten (26)

U zoekt op ‘35925-XVI’ U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie, Van 29/11/2021 Tot en met 30/11/2021

Moties

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg

2021D46756

Moties

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld

2021D46745

Moties

Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen

Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 124 MOTIE VAN HET LID SAHLA

2021D46750

Moties

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN KUIKEN Voorgesteld

2021D46733

Moties

Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 126 MOTIE VAN HET LID SAHLA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg

2021D46752

Moties

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD

2021D46754

Moties

Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg

Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg

2021D46734

Moties

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN SAHLA EN WESTERVELD Voorgesteld

2021D46751

Moties

Motie van het lid Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg

Motie van het lid Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 116 MOTIE VAN HET LID MAEIJER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg

2021D46742

Moties

Motie van de leden Simons en Den Haan over gelden voor de jeugdzorg zodanig oormerken dat de specialistische zorg niet in gevaar komt

Motie van de leden Simons en Den Haan over gelden voor de jeugdzorg zodanig oormerken dat de specialistische zorg niet in gevaar komt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 132 MOTIE VAN DE LEDEN

2021D46759

Moties

Motie van de leden Peters en Ceder over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders

Motie van de leden Peters en Ceder over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN CEDER

2021D46746

Moties

Motie van het lid Kwint c.s. over het schrappen van onnodige regels in de jeugdhulpverlening

Motie van het lid Kwint c.s. over het schrappen van onnodige regels in de jeugdhulpverlening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg

2021D46736

Moties

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 131 MOTIE

2021D46757

Moties

Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg

Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het

2021D46747

Moties

Motie van het lid Sahla over gemeenteraadsleden betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda

Motie van het lid Sahla over gemeenteraadsleden betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 Nr. 127 MOTIE VAN HET LID SAHLA Voorgesteld tijdens

2021D46753

Naar boven