Kamerstukken

Zoekresultaten (544.539)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Bewindspersoon verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten

Bewindspersoon verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.iw@tweedekamer.nl Commissie I&W Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Plaats en datum: Den Haag, 12...

2024D24293

Overige Kamerstukken

Verzoek om reactie betreffende stand van zaken implementatie EU-richtlijnen IW

Verzoek om reactie betreffende stand van zaken implementatie EU-richtlijnen IW. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.iw@tweedekamer.nl Commissie IW Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Plaats en datum...

2024D24429

Overige Kamerstukken

Derde herziene convocatie notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 17 juni 2024

Derde herziene convocatie notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 17 juni 2024. Den Haag, 16 juni 2024 Noot: Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging spreektijden Spreektijden voor de eerste en tweede termijn (vastgesteld in de procedurevergadering van 30 mei jl.)...

2024D20185

Brieven regering

Recente nationale en Europese ontwikkelingen ten aanzien van fossiele regelingen

Recente nationale en Europese ontwikkelingen ten aanzien van fossiele regelingen. Recente In deze brief informeer ik u – mede namens de minister voor Klimaat en Energie - over de laatste nationale en internationale beleidsontwikkelingen ten aanzien...

2024D24709

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Vedder, Grinwis en Bromet over het bericht ‘Kabinet versoepelde exclusief voor Schiphol de bestaande stikstofregels’

Antwoord op vragen van de leden Vedder, Grinwis en Bromet over het bericht ‘Kabinet versoepelde exclusief voor Schiphol de bestaande stikstofregels’. AH 1986 2024Z07775 Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 14 juni...

2024D25147

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid El Abassi over het bericht ‘Abdessadak krijgt klappen van mannen die agenten blijken te zijn: ‘Ik viel flauw vanwege de hoofdpijn’

Antwoord op vragen van het lid El Abassi over het bericht ‘Abdessadak krijgt klappen van mannen die agenten blijken te zijn: ‘Ik viel flauw vanwege de hoofdpijn’. AH 1985 2024Z07596 Antwoord van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en...

2024D25136

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat er in vapes van Nederlandse kinderen giftige metalen, kankerverwekkende stoffen en veel meer nicotine zit dan wettelijk is toegestaan

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat er in vapes van Nederlandse kinderen giftige metalen, kankerverwekkende stoffen en veel meer nicotine zit dan wettelijk is toegestaan. AH 1989 2024Z08985 Antwoord van staatssecretaris...

2024D25180

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Podt en Bamenga over het bericht Kabinet versoepelde exclusief voor Schiphol de bestaande stikstofregels

Antwoord op vragen van de leden Podt en Bamenga over het bericht Kabinet versoepelde exclusief voor Schiphol de bestaande stikstofregels. AH 1987 2024Z07777 Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 14 juni 2024)...

2024D25155

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Crijns over het bericht 'Vapes van Nederlandse kinderen in lab onderzocht: bomvol gif, lood en te veel nicotine'

Antwoord op vragen van het lid Crijns over het bericht 'Vapes van Nederlandse kinderen in lab onderzocht: bomvol gif, lood en te veel nicotine'. AH 1990 2024Z08980 Antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)...

2024D25182

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dassen over het bericht ‘In slechts 67 seconden slaagde de Georgische regeringspartij erin de Europese droom van talloze Georgiërs in gevaar te brengen’

Antwoord op vragen van het lid Dassen over het bericht ‘In slechts 67 seconden slaagde de Georgische regeringspartij erin de Europese droom van talloze Georgiërs in gevaar te brengen’. AH 1991 2024Z08347 Antwoord van minister Bruins...

2024D25194

Kamervragen

Antwoord op vragen van het leden Sneller en Tjeerd de Groot over de verplichtingen voor financiële instellingen om financiering aan ontbossing te voorkomen

Antwoord op vragen van het leden Sneller en Tjeerd de Groot over de verplichtingen voor financiële instellingen om financiering aan ontbossing te voorkomen. AH 1988 2024Z05026 Antwoord van minister Van Weyenberg (Financiën) (ontvangen 14 juni 2024)...

2024D25174

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Vondeling over het mediabericht dat de gemeente Soest een besluit zou hebben genomen om bingo te verbieden

Antwoord op vragen van het lid Vondeling over het mediabericht dat de gemeente Soest een besluit zou hebben genomen om bingo te verbieden. AH 1983 2024Z07598 Antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen...

2024D25129

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijk en Aartsen over het bericht van de Hoge Raad: ‘Gratis verstrekking gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijk en Aartsen over het bericht van de Hoge Raad: ‘Gratis verstrekking gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen’. AH 1984 2024Z09243...

2024D25131

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Lahlah over het onvoldoende benutten van mediation in strafzaken

Antwoord op vragen van het lid Lahlah over het onvoldoende benutten van mediation in strafzaken. AH 1982 2024Z08591 Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 14 juni 2024) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023-2024, nr. 1959 Vraag...

2024D25125

Overige Kamerstukken

Brief namens het Presidium aan de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de uitvoering van de motie-Van Hijum c.s. (36560-22)

Brief namens het Presidium aan de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de uitvoering van de motie-Van Hijum c.s. (36560-22).

2024D25205