Wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
36550-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten

Deze wetswijziging is een aanpassing van de relevante Nederlandse wetgeving aan Europese regelgeving over het op de markt van de Europese Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die verband...

Indiener C. van der Wal
minister voor Natuur en Stikstof

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36518

Indiener C. van der Wal
minister voor Natuur en Stikstof

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

36470-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds.

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36410-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds.

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36435-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds over 2022 opgenomen.

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

36360-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36350-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Dit voorstel heeft als doel tijdelijk een begrotingsfonds in te stellen, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Met dit Tranisitiefonds wil het kabinet de maatregelen bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur terug te...

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink
minister voor Natuur en Stikstof
+ 2 anderen

Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36277

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink
minister voor Natuur en Stikstof
+ 2 anderen

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

36250-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wijziging houdt verband met de uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (stikstoffonds).

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Schouten C.J. (CU)
Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36213

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2023.

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Schouten C.J. (CU)
Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36200-XIV

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Incidentele suppletoire begroting inzake de Provinciale uitvraag stikstof en de legalisatieopgave van de PAS-melders

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wijziging houdt verband met de Provinciale Uitvraag stikstofaanpak en de legalisatieopgave van de PAS-melders.

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schouten C.J. (CU)
36193

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

Indiener H. Staghouwer
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

H. Staghouwer, CU
36120-XIV

Indiener H. Staghouwer
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds over 2021 opgenomen.

Indiener H. Staghouwer
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

H. Staghouwer, CU
36100-XIV

Indiener H. Staghouwer
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wet natuurcompensatiebank

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een natuurcompensatiebank in de vorm van een register dat wordt beheerd door de minister voor Natuur en Stikstof. De natuurcompensatiebank heeft als doel om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen te...

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink
minister voor Natuur en Stikstof

Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36076

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink
minister voor Natuur en Stikstof

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit