Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3.961)

Wetsvoorstellen

Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het kindgebonden budget wordt per 1 januari 2024 structureel verhoogd. Dit om het koopkrachtverlies van gezinnen met kinderen te compenseren. De Wet op het kindgebonden budget wordt...

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gennip C.E.G. van (CDA)
36431

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

De huurtoeslag is een bewezen effectief middel om huurders met een laag inkomen in hun woonlasten te ondersteunen. Om de stijging van armoede in het algemeen en armoede onder kinderen in het bijzonder te voorkomen wordt...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jonge H.M. de (CDA)
36429

Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Adriaansens M.A.M. (VVD)
36435-XIII

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Gennip C.E.G. van (CDA)
Schouten C.J. (CU)
36435-XV

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Overige fiscale maatregelen 2024

Dit wetsvoorstel regelt veranderingen in twaalf verschillende belastingmaatregelen en hebben vooral een technisch karakter. De verschillende maatregelen zijn te klein voor een zelfstandig wetsvoorstel en worden daarom verzameld ingediend.

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Rij M.L.A. van (CDA)
36420

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

36435-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 in verband met aanpassingen in een aantal fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024)

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36421

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifteinkomstenbelasting)

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36428

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Dit wetsvoorstel regelt de beprijzing van het gebruik van aardgas en de uitstoot van broeikasgasemissies in de glastuinbouw. Het gaat hierbij om de afschaffing van de verlaagde tarieven voor energiebelasting, de beperking van de vrijstelling voor...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 2 anderen

Rij M.L.A. van (CDA)
36426

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 2 anderen

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van de regeling voor de vrijgestelde beleggingsinstelling in de vennootschapsbelasting. Met deze aanpassingen wordt aansluiting gezocht bij de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36423

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII). Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher E.N.A.J. (VVD)
36435-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Belastingplan BES eilanden 2024

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van een aantal onderdelen van het belastingstelsel op Bonaire, Eustatius en Saba.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36419

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Dit wetsvoorstel regelt een aantal aanpassingen van het kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden. Op dit moment wijkt Nederland af op een aantal punten bij het vastellen of een rechtsvorm belasting moet betalen. De...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36425

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling)

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36422

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Dit wetsvoorstel regelt de basis voor de vergoeding aan een grote groep belastingplichtigen. Het gaat hier om mensen die niet lang geleden om verkeerde redenen, zoals bijvoorbeeld nationaliteit en leeftijd, zijn geselecteerd voor controle van hun...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Rij M.L.A. van (CDA)
36424

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën