Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Westerveld, E.M.

Wetsvoorstellen

Wet huurbescherming weeskinderen

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (CU) en Westerveld (GL) zorgt ervoor dat thuiswonende kinderen (16 - 27 jaar) van wie de ouders overlijden, tot en met hun 27-ste levensjaar...

Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

D.A.N. Koerhuis VVD
Plas C.A.M. van der (BBB)
Grinwis P.A. (CU)
Westerveld E.M. (GL)
35999

Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel Kwint en Westerveld om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Bij het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kan een vrijwillige financiƫle ouderbijdrage worden gevraagd voor activiteiten buiten schooltijd. Denk hierbij aan schoolreisjes en de kerstviering, maar ook aan bepaalde excursies en bijlessen die door de school...

Indiener J.P. Kwint
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

J.P. Kwint SP
E.M. Westerveld GL
35063

Indiener J.P. Kwint
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap