Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Meenen van, P.H.

Wetsvoorstellen

Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Dit initiatiefwetsvoorstel maakt het mogelijk dat kindercentra kunnen kiezen voor het toelaten van uitsluitend gevaccineerde kinderen. De keuzemogelijkheid van ouders wordt zo bevorderd. Zij kunnen kiezen tussen kindercentra met alleen inge├źnte kinderen en kindercentra waar ook...

Indiener P.H. van Meenen
Tweede Kamerlid

P.H. van Meenen D66
35049

Indiener P.H. van Meenen
Tweede Kamerlid

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs...

Indiener R. Bisschop
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

33862

Indiener R. Bisschop
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap