Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (84)

U zoekt in Hoekstra, W.B.

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2022 opgenomen.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36360-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36350-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 in verband met de steun aan Oekraïne en de ophoging van de Nederlandse bijdrage aan de Europese Vredesfaciliteit.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36336

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36302

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36250-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116). Hiermee wordt het verlenen van wederzijdse rechtshulp in strafzaken vereenvoudigd. Het verdrag bevat de...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

36232-(R2174)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over uitlevering (Trb. 2021, 117). Hiermee wordt de uitlevering op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad vereenvoudigd. Het verdrag maakt het mogelijk...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

36233-(R2175)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36200-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden

De Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden hebben op 18 mei 2022 een aanvraag tot lidmaatschap van de NAVO ingediend. Dit wetsvoorstel verzorgt de Nederlandse goedkeuring van deze toetredingsaanvraag. Zodra alle lidstaten hun goedkeuring hebben gegeven...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
36162

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus

Het wetsvoorstel verzorgt de goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Rij M.L.A. van (CDA)
36053

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36120-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2021 opgenomen.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36100-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 inzake wijzingen in de huisvestingsportefeuille. In dit wetsvoorstel zijn de uitgaven en verplichtingen verwerkt die voort zijn gekomen...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36097

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb...

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
Hoekstra W.B. (CDA)
36021

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie
+ 1 andere

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144)

Dit wetsvoorstel betreft de goedkeuring van een verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening tussen de twee landen. Het verdrag is tot stand gekomen op 5 juli 2021 en stelt de zeegrens tussen...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36017-(R2159)

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken